ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

เหตุการณ์ร้ายที่เมือง St. Etienne-du-Rouvray

 

เหตุการณ์ร้ายที่เมือง St. Etienne-du-Rouvray

ตามที่ได้เกิดเหตุผู้ร้ายจับบาทหลวงเป็นตัวประกัน ในโบสถ์เมือง Saint-Etienne-du-Rouvray ใกล้เมือง Rouen ประเทศฝรั่งเศส เมื่อเช้าวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 ซึ่งตำรวจฝรั่งเศสได้ควบคุมสถานการณ์ไว้ได้แล้วนั้น

สนร. ขอให้นักเรียนทุนรัฐบาลและนักเรียนไทยทุกท่าน ที่อาจจะกำลังทัศนศึกษาระหว่างปิดภาคเรียนฤดูร้อน ติดตามข่าวจากทางการฝรั่งเศสโดยสม่ำเสมอ และขอแนะนำให้นักเรียนทุกท่านเพิ่มความระมัดระวัง คอยสังเกตสถานการณ์รอบตัวที่เห็นว่าไม่ปกติ หากอยู่ในวิสัยที่จะแจ้งให้ สนร. ทราบขอให้ติดต่อแจ้งสถานภาพความปลอดภัยด้วย ที่

อีเมล [email protected] หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน 06 74 46 10 06 ...
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส

ภาพข่าวจากอินเตอร์เน็ท

 

ประเภทข่าว: 
ภาพในเนื้อหาข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ