ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2554
Document type: 
หนังสือ คู่มือ
Tags: 
HiPPS

หลักสูตร Certificate in Strategic HR Transformation and Organization Development ระหว่างวันที่ 27 - 29 มิถุนายน 2554 โดยมี ดร.วิลเลียม รอธเวลล์ ศาสตราจารย์และผู้เขียนหนังสือที่มีชื่อเสียงด้านทรัพยากรบุคคลจากมหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนียสเตทเป็นวิทยากร และมีบริษัท ไอทีดี กรุ๊ป (ประเทศไทย) เป็นแม่งาน

รูปแบบการนำเข้า: 
Upload (มีไฟล์บนเครื่องของท่าน)

URL แบบสั้นสำหรับ Share