ทุนรัฐบาลตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2564  NEW

ทุนต่างประเทศ (ทุนเพื่อไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ (ทุนพัฒนาอาจารย์))

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน (รายงานตัวทาง e-mail ที่ nitcharee@ocsc.go.th ภายในวันที่ 27  ก.ย. 2564)

เอกสารการรายงานตัว

ประกาศรับสมัครและรายละเอียดทุน

ใบสมัคร

แบบฟอร์ม สนง.ก.พ. 5

ทุนในประเทศ (ทุนพัฒนาอาจารย์สำหรับผู้ที่กำลังศึกษา หรือมีมหาวิทยาลัยในประเทศตอบรับให้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน  (รายงานตัวและเข้ารับการปฐมนิเทศ ณ งานพัฒนาบุคลากร กองทรัพยากรบุคคล สถาบันพระบรมราชชนก อาคาร 4 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายในวันพุธที่ 29 กันยายน 2564  เวลา 08.00 น. - 16.30 น.)

ประกาศรับสมัคร

รายละเอียดทุน

ใบสมัคร

แบบฟอร์ม สนง.ก.พ. 5