ทุนรัฐบาลตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2565  

ทุนต่างประเทศ (ทุนเพื่อไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ (ทุนพัฒนาอาจารย์))

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน NEW

แบบฟอร์มยืนยันการรับทุน NEW

ประกาศรับสมัครและรายละเอียดทุน

ใบสมัคร

แบบฟอร์ม สนง.ก.พ. 5

 

ทุนในประเทศ (ทุนพัฒนาอาจารย์สำหรับผู้ที่กำลังศึกษา หรือมีมหาวิทยาลัยในประเทศตอบรับให้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก)

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน NEW

แบบฟอร์มยืนยันการรับทุน NEW

ประกาศรับสมัครและรายละเอียดทุน

ใบสมัคร

แบบฟอร์ม สนง.ก.พ. 5