ทุนรัฐบาลตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2566  

ทุนต่างประเทศ (ทุนเพื่อไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ (ทุนพัฒนาอาจารย์))

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน New

แบบฟอร์มยืนยันการรับทุน New

ประกาศรับสมัคร

รายละเอียดทุน-เอกสารแนบท้าย 

ใบสมัคร

แบบฟอร์ม สนง.ก.พ. 5

 

ทุนในประเทศ (ทุนพัฒนาอาจารย์สำหรับผู้ที่กำลังศึกษา หรือมีมหาวิทยาลัยในประเทศตอบรับให้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน New

แบบฟอร์มยืนยันการรับทุน New

ประกาศรับสมัค

รายละเอียดทุน-เอกสารแนบท้าย 

ใบสมัคร

แบบฟอร์ม สนง.ก.พ. 5