ทุนมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง

            ด้วยมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง Xi'an Jiaotong University : XJTU สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแก่บุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย ไปศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือการจัดการด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2567 (ค.ศ. 2024) หลักสูตรภาษาอังกฤษ จำนวน 3 ทุน

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.princess-it.org/scholarship/xjtu/2024-xjtu/recruit-19dec2023/

ประกาศรับสมัคร

หมดเขตรับสมัคร วันที่ 26 มกราคม 2567