ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และการสั่งการของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2561

เอกสารประกอบข่าว: 
AttachmentSize
PDF icon สรุปรายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล 2560-2561162.96 KB
PDF icon 01รายงานผลการดำเนินงานของ ก.พ. (12 ก.ย. 60 - 31 ต.ค. 60)591.28 KB
PDF icon 02รายงานผลการดำเนินงานของ ก.พ. (12 ก.ย. 60 - 30 พ.ย. 60)656.45 KB
PDF icon 03รายงานผลการดำเนินงานของ ก.พ. (12 ก.ย. 60 - 31 ธ.ค. 60)713.42 KB
PDF icon 04รายงานผลการดำเนินงานของ ก.พ. (12 ก.ย. 60 - 31 ม.ค. 61)775.75 KB
PDF icon 05รายงานผลการดำเนินงานของ ก.พ. (12 ก.ย. 60 - 28 ก.พ. 61)916.57 KB
PDF icon 06รายงานผลการดำเนินงานของ ก.พ. (12 ก.ย. 60 - 31 มี.ค. 61)1016.09 KB
PDF icon 07รายงานผลการดำเนินงานของ ก.พ. (12 ก.ย. 60 - 30 เม.ย. 61)1.07 MB
PDF icon 08รายงานผลการดำเนินงานของ ก.พ. (12 ก.ย. 60 - 31 พ.ค. 61)1.17 MB
PDF icon 09รายงานผลการดำเนินงานของ ก.พ. (12 ก.ย. 60 - 30 มิ.ย. 61)1.8 MB
PDF icon 10รายงานผลการดำเนินงานของ ก.พ. (12 ก.ย. 60 - 31 ก.ค. 61)1.93 MB
PDF icon 11รายงานผลการดำเนินงานของ ก.พ. (12 ก.ย. 60 - 31 ส.ค. 61)2.07 MB
PDF icon 12รายงานผลการดำเนินงานของ ก.พ. (12 ก.ย. 60 - 30 ก.ย.61)2.12 MB
PDF icon 13รายงานผลการดำเนินงานของ ก.พ. (12 ก.ย. 60 - 31 ต.ค.61)2.18 MB
PDF icon 14รายงานผลการดำเนินงานของ ก.พ. (12 ก.ย. 60 - 30 พ.ย.61)2.26 MB
PDF icon 15รายงานผลการดำเนินงานของ ก.พ. (12 ก.ย. 60 - 31 ธ.ค.61)2.33 MB
PDF icon 16รายงานผลการดำเนินงานของ ก.พ. (12 ก.ย. 60 - 31 ม.ค.62)2.41 MB

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ