ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

Afternoon Tea at OEA London

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญนักเรียนทุนส่วนตัวและผู้ปกครอง เข้ารับฟังข้อมูล

  • การเปลี่ยนแปลงในระบบวีซ่า UK
  • GCSE และ A Level แบบใหม่
  • Life in Boarding Schools
  • บริการจาก สนร.อังกฤษ ช่วง EXEAT / Half Term Break

พบปะเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ ในธีม "Afternoon Tea at OEA London"

ตอบรับการเข้าร่วมได้ที่ https://forms.gle/GdczmmNY9xMnVYan9

เอกสารประกอบข่าว: 
AttachmentSize
Image icon Afternoon Tea at OEA London960.3 KB
ภาพในเนื้อหาข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ