ทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา

แบบฟอร์มยืนยันรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับ

ผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา   New

        ผู้ประสงค์สมัครลงทะเบียนที่ระบบลงทะเบียนกลาง  http://register.ocsc.go.th/registration/user/register

และคลิกที่แถบเมนู “ทุนฝึกอบรม/ศึกษา” จากนั้นให้คลิกที่คำว่า “สมัคร” ที่แสดงภายใต้ชื่อ

“ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา ปี 2564”