ทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา

ผู้ประสงค์สมัครลงทะเบียนที่ระบบลงทะเบียนกลาง https://register.ocsc.go.th และคลิกที่แถบเมนู “ทุนฝึกอบรม/ศึกษา” จากนั้นให้คลิกที่คำว่า “สมัคร” ที่แสดงภายใต้ชื่อ “ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา ปี 2565”

ประกาศขยายเวลารับสมัคร

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนฯ         แบบฟอร์มยืนยันรับทุน New

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนฯ ครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนฯ ครั้งที่ 3 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนฯ ครั้งที่ 4 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนฯ ครั้งที่ 5 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนฯ ครั้งที่ 6  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนฯ ครั้งที่ 7   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนฯ ครั้งที่ 8  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนฯ ครั้งที่ 9  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนฯ ครั้งที่ 10

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนฯ ครั้งที่ 11 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนฯ ครั้งที่ 12 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนฯ ครั้งที่ 13 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนฯ ครั้งที่ 14 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนฯ ครั้งที่ 15  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนฯ ครั้งที่ 16 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนฯ ครั้งที่ 17 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนฯ ครั้งที่ 18 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนฯ ครั้งที่ 19 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนฯ ครั้งที่ 20 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนฯ ครั้งที่ 21 New