ทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา

ผู้ประสงค์สมัครลงทะเบียนที่ระบบลงทะเบียนกลาง https://register.ocsc.go.th และคลิกที่แถบเมนู “ทุนฝึกอบรม/ศึกษา” จากนั้นให้คลิกที่คำว่า “สมัคร” ที่แสดงภายใต้ชื่อ “ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา ปี 2565”

ประกาศขยายเวลารับสมัคร New

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนฯ         แบบฟอร์มยืนยันรับทุน New

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนฯ ครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนฯ ครั้งที่ 3 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนฯ ครั้งที่ 4 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนฯ ครั้งที่ 5 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนฯ ครั้งที่ 6  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนฯ ครั้งที่ 7   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนฯ ครั้งที่ 8  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนฯ ครั้งที่ 9  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนฯ ครั้งที่ 10

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนฯ ครั้งที่ 11 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนฯ ครั้งที่ 12 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนฯ ครั้งที่ 13 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนฯ ครั้งที่ 14 New