ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

*ปิดรับสมัครแล้ว* สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครทุนพัฒนาข้าราชการ ประจำปี 2565 จำนวน 1 ประเภททุน

*ปิดรับสมัครแล้ว* 

ข่าวดีสำหรับข้าราชการผู้สนใจรับสมัครทุนรัฐบาลฯ

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครทุนพัฒนาข้าราชการ ประจำปี 2565 จำนวน 1 ประเภททุน ดังนี้

ทุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมวิชาการนานาชาติ จำนวน 10 ทุน
รับสมัคร 14 ก.พ. - 29 ก.ค. 65
ศึกษารายละเอียดและวิธีการสมัครได้ที่: https://www.ocsc.go.th/scholarship/academic-conference

ประเภทข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ