ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2565
Document type: 
หนังสือ คู่มือ
Tags: 
HiPPS

วิธีการเข้าใช้ระบบสารสนเทศกลุ่มกำลังคนคุณภาพ

 

 

 

 

รูปแบบการนำเข้า: 
Upload (มีไฟล์บนเครื่องของท่าน)