ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. เปิดให้บริการศูนย์บริการข้อมูลสำนักงาน ก.พ. หมายเลขโทรศัพท์ 02-975-5545

สำนักงาน ก.พ. เปิดให้บริการศูนย์บริการข้อมูลสำนักงาน ก.พ.

หมายเลขโทรศัพท์ 02-975-5545

เพื่อเป็นการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงาน ก.พ. ที่สะดวกและรวดเร็วแก่ประชาชนยิ่งขึ้น

ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อสำนักงาน ก.พ. ได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าว
หรือหมายเลข 02-547-1000 ตามด้วยหมายเลขภายใน ที่ระบุตามภาพ infographic ด้านล่างนี้

 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ