ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

๑ เมษายน วันข้าราชการพลเรือน ขอเข้าชม Virtual Exhibition “งานนิทรรศการข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๕” แบบออนไลน์

๑ เมษายน วันข้าราชการพลเรือน
เข้าชม Virtual Exhibition “งานนิทรรศการข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๕” แบบออนไลน์
พร้อมร่วมสนุกกับภารกิจง่ายๆ ลุ้นรับ Laz Gift Card มูลค่า ๒๕๐ บาท
จำนวน ๓๐๐ รางวัล ผ่านทาง www.thaicivilserviceday.com
.
พบกับ
๑. นิทรรศการแสดงผลงานของหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ กพ.
๒. ร่วมแสดงความยินดีกับ “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔” ผ่านหอเกียรติยศข้าราชการพลเรือนดีเด่น
๓. ร่วมสนุกกับกิจกรรม Event Passport ลุ้นรับ E-Voucher จากทาง Lazada มูลค่า ๒๕๐ บาท จำนวน ๓๐๐ รางวัล
.
ร่วมกิจกรรม Event Passport ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ และเข้าชม Virtual Exhibition ได้ตลอดทั้งเดือนเมษายนนี้
.
#๑เมษายนวันข้าราชการพลเรือน #งานนิทรรศการข้าราชการพลเรือน #ข้าราชการพลเรือนดีเด่น #วันข้าราชการพลเรือน #VirtualExhibition #ThaiCivilServiceDay

เข้าชม Virtual Exhibition “งานนิทรรศการข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๕”
จัดแสดงผลงานของหน่วยงานราชการ ได้แก่ สำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และกระทรวงต่างๆ อีก 18 กระทรวง รวมทั้งสิ้น 20 หน่วยงาน เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถส่งข้อเสนอแนะถึงหน่วยงานเหล่านั้น เพื่อนำไปสู่การพัฒนาต่อไป เข้าชมนิทรรศการออนไลน์ได้ตลอดเดือนเมษายนนี้ ทาง www.thaicivilserviceday.com
.
#๑เมษายนวันข้าราชการพลเรือน #งานนิทรรศการข้าราชการพลเรือน #ข้าราชการพลเรือนดีเด่น #วันข้าราชการพลเรือน #VirtualExhibition #ThaiCivilServiceDay

ร่วมแสดงความยินดีกับ “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔” ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น โดยยึดหลัก “ครองตน ครองคน และครองงาน” เพื่อให้ข้าราชการได้ตระหนักถึงเกียรติ หน้าที่ สามัคคี ซื่อสัตย์ ซึ่งถือเป็นคุณสมบัติของข้าราชการอันดี ในการปฏิบัติงานต่อส่วนรวม ร่วมแสดงความยินดีได้ตลอดเดือนเมษายนนี้ ทาง www.thaicivilserviceday.com

.
#๑เมษายนวันข้าราชการพลเรือน #งานนิทรรศการข้าราชการพลเรือน #ข้าราชการพลเรือนดีเด่น #วันข้าราชการพลเรือน #VirtualExhibition #ThaiCivilServiceDay

ร่วมสนุกกับภารกิจใน Virtual Exhibition
“งานนิทรรศการข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๕”
ลุ้นรับ Laz Gift Card มูลค่า ๒๕๐ บาท จำนวน ๓๐๐ รางวัล ผ่านทาง www.thaicivilserviceday.com
.
เพียงลงทะเบียน และเข้าชมนิทรรศการออนไลน์ เพื่อสะสมแสตมป์ให้ครบ ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลได้แล้ว
สามารถร่วมสนุกกับกิจกรรม Event Passport ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕
.
#๑เมษายนวันข้าราชการพลเรือน #งานนิทรรศการข้าราชการพลเรือน #ข้าราชการพลเรือนดีเด่น #วันข้าราชการพลเรือน #VirtualExhibition #ThaiCivilServiceDay

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ