ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สารจากบุคคลสำคัญเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 วันข้าราชการพลเรือน

สำนักงาน ก.พ. ขอเผยแพร่สารจากบุคคลสำคัญ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

 

1. สารจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

2. วิดีทัศน์แสดงความยินดีแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นและกล่าวให้โอวาท เนื่องในวันข้าราชการ
พลเรือน ประจำปี 2566 ของ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี

รับชมได้ที่ลิงก์: https://youtu.be/cSJKWJx4igI

 

3. สารจากนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 

4. สารจากนายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เลขาธิการ ก.พ. ประธานกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2566

 

5. สารจากนายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น

 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ