ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของสำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ.
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
สังกัดสำนักงาน ก.พ. ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

จำนวน 20 ตำแหน่ง
(อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500 - 12,650 บาท)

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2566
(สมัครแล้ว อย่าลืมชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดด้วย)

ผู้สนใจ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครสอบ
ได้ที่เว็บไซต์ https://personnel-ocsc.job.thai.com
เลือกหัวข้อ "สมัครสอบออนไลน์"

ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ.
โทร. 02 547 1000 ต่อ 6321 , 6314

เอกสารประกอบข่าว: 
AttachmentSize
PDF icon samenaaprakaasrabsmakhr.pdf135.55 KB
ประเภทข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ