ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2566
Document type: 
ไฟล์นำเสนอ
Tags: 
รายงาน

รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (6 เดือนแรก)

รูปแบบการนำเข้า: 
Upload (มีไฟล์บนเครื่องของท่าน)