ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ขอเชิญชวนประชาชนผู้รับบริการทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับประสิทธิภาพและคุณภาพในการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ

ขอเชิญชวนประชาชนผู้รับบริการทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับประสิทธิภาพและคุณภาพในการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชนได้อย่างเหมาะสมต่อไป

ตั้งแต่วันนี้ - 9 มิถุนายน 2566

โดยสามารถตอบแบบสำรวจฯ ได้ที่ https://shorturl.ocsc.go.th/qr/wfa_citizen
หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้

ขอบคุณค่ะ

เอกสารประกอบข่าว: 
AttachmentSize
Image icon poster_citizen.png1.33 MB

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ