ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

OEA.FRANCE Paris

ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส

Ambassade Royale de Thaïlande
8 , rue GREUZE 75116 PARIS France

ติดต่อ สนร.

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส

เปิดทำการตามวันและเวลาต่อไปนี้ วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เช้า 9.30 น. ถึง 12.30 น. บ่าย 14.00 น. ถึง 17.30 น.

ที่ตั้ง
Office of Educational Affairs, Royal Thai Embassy
8 , rue GREUZE
75116 PARIS France

การเข้าถึง
คุณสามารถติดต่อ สนร.ได้หลายทางดังนี้
รถไฟใต้ดิน (métro) : สาย 6 และ 9 สถานี Trocadéro ทางออก Avenue Georges Mandel
รถประจำทาง : สาย 22, 30, 32 และ 63 ป้าย Trocadéro หรือ Trocadéro Georges Mandel

โทรสาร : 01 56 26 07 36 จากต่างประเทศใช้ : +33 1 56 26 07 36
โทรศัพท์ : 01 56 26 04 49 หรือ 01 56 26 09 82 จากต่างประเทศใช้ +33 1 56 26 04 49
อีเมล์ : oeaparis@orange-business.fr

ติดต่อเจ้าหน้าที่ : หมายเลขโทรศัพท์ + 33 1 56 26 10 42 หรือ + 33 1 56 26 10 43