ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Displaying 501 - 550 of 3891
เช่น 2015-01-31
เรื่อง: ราคากลางเช่าเครื่องเอกสาร
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 16/08/2022 - 16:05
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางเช่าเครื่องเอกสาร
เรื่อง: ราคากลางจ้างดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 11/08/2022 - 16:05
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางจ้างดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565
เรื่อง: ราคากลางงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ สำนักงาน ก.พ.
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 11/08/2022 - 16:04
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ สำนักงาน ก.พ.
เรื่อง: ราคากลางซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 11/08/2022 - 16:02
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทประกาศ : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 26/07/2022 - 15:16
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง: เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ศสล. ครั้งที่ 2/2565)
ประเภทประกาศ : เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 21/07/2022 - 16:15
เอกสารประกอบ : PDF icon เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ศสล. ครั้งที่ 2/2565)

Pages