ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Displaying 101 - 150 of 3798
เช่น 2015-01-31
เรื่อง: ราคากลางงานจ้างเหมาเหมาบูรณาการฐานข้อมูลข้าราชการพลเรือนสามัญ
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 19/06/2023 - 15:18
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางงานจ้างเหมาเหมาบูรณาการฐานข้อมูลข้าราชการพลเรือนสามัญ
เรื่อง: ขอบเขตของงานจ้างเหมาบูรณาการฐานข้อมูลข้าราชการพลเรือนสามัญ
ประเภทประกาศ : ขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วันที่ประกาศ : 19/06/2023 - 15:16
เอกสารประกอบ : PDF icon ขอบเขตของงานจ้างเหมาบูรณาการฐานข้อมูลข้าราชการพลเรือนสามัญ
เรื่อง: เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สพข. ครั้งที่ 2/2566)
ประเภทประกาศ : เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 09/06/2023 - 13:33
เอกสารประกอบ : PDF icon เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สพข. ครั้งที่ 2/2566)
เรื่อง: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2566
ประเภทประกาศ : สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 26/05/2023 - 09:55
เอกสารประกอบ : PDF icon สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2566
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทประกาศ : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 22/05/2023 - 15:50
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทประกาศ : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 22/05/2023 - 11:06
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทประกาศ : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 01/05/2023 - 14:36
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สพค.)
เรื่อง: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566
ประเภทประกาศ : สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 28/04/2023 - 14:22
เอกสารประกอบ : PDF icon สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566
เรื่อง: รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประเภทประกาศ : รายงานแผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 24/04/2023 - 13:56
เอกสารประกอบ : PDF icon รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Pages