ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Displaying 1251 - 1300 of 2016
เช่น 2015-01-31
เรื่อง: ราคากลางงานจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์พร้อมติดตั้ง
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 23/01/2017 - 08:32
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางงานจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์พร้อมติดตั้ง
เรื่อง: ราคากลางจ้างพัฒนาระบบโปรแกรมกลางด้านสารสนเทศทรัพยากรบุคคล โดยวิธีพิเศษ
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 22/12/2016 - 15:04
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางจ้างพัฒนาระบบโปรแกรมกลางด้านสารสนเทศทรัพยากรบุคคล โดยวิธีพิเศษ
เรื่อง: ราคากลางงานจัดซื้อแบบประเมิน Harrison InnerView
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 11/11/2016 - 13:50
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางงานจัดซื้อแบบประเมิน Harrison InnerView
เรื่อง: ราคากลางซื้อโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล IBM SPSS Statistics Base โดยวิธีตกลงราคา
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 10/11/2016 - 11:03
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางการจัดซื้อโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล IBM SPSS Statistics Base
เรื่อง: รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประเภทประกาศ : รายงานแผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 11/10/2016 - 16:30
เอกสารประกอบ : PDF icon รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เรื่อง: ราคากลางการสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ครั้งที่ 2 (ระยะเวลา 11 เดือน)
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 29/09/2016 - 08:30
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางการสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ครั้งที่ 2
เรื่อง: ราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือ "รายงานประจำปี 2558" โดยวิธีตกลงราคา
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 21/09/2016 - 16:24
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือ "รายงานประจำปี 2558" โดยวิธีตกลงราคา
เรื่อง: ขอยกเลิกประกาศสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล
ประเภทประกาศ : ประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 14/09/2016 - 16:02
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารฯ
เรื่อง: ราคากลางจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมประเมินค่างาน โดยวิธีตกลงราคา
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 13/09/2016 - 15:36
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมประเมินค่างาน
เรื่อง: ราคากลางงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 08/09/2016 - 17:20
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์
เรื่อง: ราคากลางจ้างที่ปรึกษาในการพัฒนาและดำเนินโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รุ่นที่ 9
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 07/09/2016 - 14:09
เอกสารประกอบ : PDF icon adviser_develop_and_train_course_of_study_executive_2559.pdf
เรื่อง: ราคากลางการจัดซื้อแบบประเมิน Harrison InnerView โดยวิธีพิเศษ
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 02/09/2016 - 17:40
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางการจัดซื้อแบบประเมิน Harrison InnerView

Pages