ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Displaying 1251 - 1300 of 1781
เช่น 2015-01-31
เรื่อง: ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการสรรหาเชิงรุก
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 05/02/2015 - 08:30
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการสรรหาเชิงรุก
เรื่อง: ราคากลางงานเช่าสถานที่ของเอกชนเพื่อใช้เป็นสนามสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2558
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 28/01/2015 - 12:59
เอกสารประกอบ : PDF icon Price_Rental_of_premises_28_01_2558.pdf
เรื่อง: ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการพัฒนาเชิงรุกด้วยการเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 23/01/2015 - 12:14
เอกสารประกอบ : PDF icon Price_Consultant_learn_electronic_media_23_01_2558.pdf
เรื่อง: ราคากลางงานจ้างเหมาดำเนินโครงการพัฒนานักเรียนทุน UIS
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 21/01/2015 - 12:15
เอกสารประกอบ : PDF icon Price_Scholar_UIS_21_01_2558.pdf
เรื่อง: ราคากลางงานจ้างเหมาดำเนินโครงการดูแลนักเรียนทุนรัฐบาลแรกบรรจุ 2 ปี
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 21/01/2015 - 10:16
เอกสารประกอบ : PDF icon Price_Scholar_care_21_01_2558.pdf
เรื่อง: ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการปรับปรุงระบบการพัฒนาข้าราชการเพื่อรองรับการเปลี่่ยนแปลง
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 21/01/2015 - 09:18
เอกสารประกอบ : PDF icon Price_Bureaucratic_System_21_01_2558.pdf
เรื่อง: ราคากลางงานจ้างเหมาดำเนินการสร้างและพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการพัฒนาบุคลากรภาครัฐฯ
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 06/01/2015 - 12:19
เอกสารประกอบ : PDF icon Price_Electronic_Lessons_06_01_2558.pdf
เรื่อง: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องโทรสาร
ประเภทประกาศ : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 03/12/2014 - 00:00
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องโทรสาร
เรื่อง: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโปรแกรม Acrobat Professional 11
ประเภทประกาศ : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 01/12/2014 - 00:00
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโปรแกรม Acrobat Professional 11
เรื่อง: ราคากลางงานจ้างปรับปรุงเครื่องปรับอากาศห้องประชุมจินดา ณ สงขลา อาคาร 3
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 01/12/2014 - 00:00
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางงานจ้างปรับปรุงเครื่องปรับอากาศห้องประชุมจินดา ณ สงขลา อาคาร 3
เรื่อง: ราคากลางงานจ้างเพื่อดำเนินกิจกรรมการสื่อสารเชิงรุก
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 01/12/2014 - 00:00
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางงานจ้างเพื่อดำเนินกิจกรรมการสื่อสารเชิงรุก
เรื่อง: ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการสร้างและพัฒนาผู้นำฯ (นบส.2) รุ่นที่ 7
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 01/12/2014 - 00:00
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการสร้างและพัฒนาผู้นำฯ (นบส.2) รุ่นที่ 7
เรื่อง: ราคากลางงานจัดซื้อแบบประเมิน Harrison InnerView
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 24/11/2014 - 00:00
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางงานจัดซื้อแบบประเมิน Harrison InnerView
เรื่อง: ราคากลางงานจ้างเหมานำเอกสารลับไปทำลาย
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 12/11/2014 - 00:00
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางงานจ้างเหมานำเอกสารลับไปทำลาย
เรื่อง: ราคากลางงานจัดซื้อเครื่องโทรสาร
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 04/11/2014 - 00:00
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางงานจัดซื้อเครื่องโทรสาร
เรื่อง: ประกาศสอบราคาซื้อโปรแกรม Acrobat Professional 11
ประเภทประกาศ : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 30/10/2014 - 08:39
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศสอบราคาซื้อโปรแกรม Acrobat Professional 11
เรื่อง: ราคากลางงานจ้างดำเนินการสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปี 2557
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 22/10/2014 - 00:00
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางงานจ้างดำเนินการสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปี 2557
เรื่อง: ราคากลางงานจ้างเดินสายสัญญาณ สายโทรศัพท์ และสายไฟฟ้า อาคาร 3
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 15/10/2014 - 00:00
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางงานจ้างเดินสายสัญญาณ สายโทรศัพท์ และสายไฟฟ้า อาคาร 3
เรื่อง: แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ประเภทประกาศ : รายงานแผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 14/10/2014 - 08:58
เอกสารประกอบ : PDF icon plan_purchase_budget_2558_14_10_2557.pdf

Pages