ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Displaying 1301 - 1350 of 1889
เช่น 2015-01-31
เรื่อง: ราคากลางจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) Version 5.0
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 07/08/2015 - 09:20
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศฯ (DPIS) Version 5.0
เรื่อง: ราคากลางการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 04/08/2015 - 16:30
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เรื่อง: ราคากลางจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ สำนักงาน ก.พ.
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 03/08/2015 - 13:54
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ สำนักงาน ก.พ.
เรื่อง: ราคากลางงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 03/08/2015 - 10:07
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์
เรื่อง: ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขลิฟต์ สำนักงาน ก.พ.
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 29/07/2015 - 16:00
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขลิฟต์ สำนักงาน ก.พ.
เรื่อง: ราคากลางจ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 29/07/2015 - 15:57
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางจ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
เรื่อง: ราคากลางงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณสำนักงาน ก.พ.
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 29/07/2015 - 11:53
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณสำนักงาน ก.พ.
เรื่อง: ราคากลางจ้างเหมากำจัดปลวก มด หนู และแมลงสาบ บริเวณสำนักงาน ก.พ.
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 29/07/2015 - 11:20
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางจ้างเหมากำจัดปลวก มด หนู และแมลงสาบ บริเวณสำนักงาน ก.พ.
เรื่อง: ราคากลางจ้างเหมาบริการรับ - ส่งเอกสารของสำนักงาน ก.พ.
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 29/07/2015 - 10:41
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางจ้างเหมาบริการรับ - ส่งเอกสารของสำนักงาน ก.พ.
เรื่อง: ราคากลางแบบประเมิน Harrison InnerView
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 25/06/2015 - 11:55
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางแบบประเมิน Harrison InnerView
เรื่อง: ราคากลางงานจ้างเหมาบริการเครื่องป้องกันการทุจริตการสอบด้วยระบบรีโมตคอนโทรล
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 24/06/2015 - 15:00
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางงานจ้างเหมาบริการเครื่องป้องกันการทุจริตฯ
เรื่อง: ราคากลางจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่และอุปกรณ์ลิฟต์ของสำนักงาน ก.พ.
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 19/06/2015 - 10:49
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์
เรื่อง: ราคากลางงานจ้างดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2558 ศูนย์สอบสุราษฎร์ธานี
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 10/06/2015 - 14:44
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางศูนย์สอบสุราษฎร์ธานี
เรื่อง: ราคากลางงานจ้างดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2558 ศูนย์สอบราชบุรี
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 10/06/2015 - 14:43
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางศูนย์สอบราชบุรี
เรื่อง: ราคากลางงานจ้างดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2558 ศูนย์สอบฉะเชิงเทรา
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 10/06/2015 - 14:42
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางศูนย์สอบฉะเชิงเทรา
เรื่อง: ราคากลางงานจ้างดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2558 ศูนย์สอบอุบลราชธานี
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 10/06/2015 - 14:41
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางศูนย์สอบอุบลราชธานี
เรื่อง: ราคากลางงานจ้างดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2558 ศูนย์สอบสงขลา
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 10/06/2015 - 14:40
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางศูนย์สอบสงขลา
เรื่อง: ราคากลางงานจ้างดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2558 ศูนย์สอบนครราชสีมา
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 10/06/2015 - 14:39
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางศูนย์สอบนครราชสีมา
เรื่อง: ราคากลางงานจ้างดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2558 ศูนย์สอบอุดรธานี
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 10/06/2015 - 14:38
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางศูนย์สอบอุดรธานี
เรื่อง: ราคากลางงานจ้างดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2558 ศูนย์สอบพิษณุโลก
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 10/06/2015 - 14:37
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางศูนย์สอบพิษณุโลก
เรื่อง: ราคากลางงานจ้างดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2558 ศูนย์สอบเชียงใหม่
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 10/06/2015 - 14:36
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางศูนย์สอบเชียงใหม่
เรื่อง: ราคากลางงานจ้างดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2558 ศูนย์สอบชลบุรี
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 10/06/2015 - 14:35
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางศูนย์สอบชลบุรี
เรื่อง: ราคากลางงานจ้างดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2558 ศูนย์สอบกรุงเทพและปริมณฑล
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 10/06/2015 - 14:28
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางศูนย์สอบกรุงเทพและปริมณฑล
เรื่อง: ราคากลางงานจ้างพิมพ์และเตรียมแบบทดสอบ รวมทั้งพิมพ์และตรวจกระดาษคำตอบ
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 28/05/2015 - 08:30
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางงานจ้างพิมพ์และเตรียมแบบทดสอบ รวมทั้งพิมพ์และตรวจกระดาษคำตอบ
เรื่อง: ราคากลางจ้างพิมพ์ชุดการเรียนด้วยตนเอง หลักสูตร ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 21/05/2015 - 08:45
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางจ้างพิมพ์ชุดการเรียนด้วยตนเอง หลักสูตร ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
เรื่อง: ราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการสร้างและพัฒนาผู้นำ (นบส.1) รุ่นที่ 82
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 09/04/2015 - 08:30
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการสร้างและพัฒนาผู้นำ (นบส.1) รุ่นที่ 82 ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เรื่อง: ราคากลางงานจ้างปรับปรุงพื้นบริเวณอาคารสโมสร และอาคารศูนย์สุขภาพ
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 07/04/2015 - 08:30
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางงานจ้างปรับปรุงพื้นบริเวณอาคารสโมสร และอาคารศูนย์สุขภาพ
เรื่อง: ราคากลางงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่สำนักงาน ก.พ. เพิ่มเติม
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 03/04/2015 - 08:30
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่สำนักงาน ก.พ. เพิ่มเติม
เรื่อง: ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบบริหารผลงานและสมรรถนะฯ
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 25/03/2015 - 08:30
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบบริหารผลงานและสมรรถนะ

Pages