ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Displaying 1301 - 1350 of 2248
เช่น 2015-01-31
เรื่อง: ราคากลางซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 23/02/2018 - 09:14
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง
เรื่อง: ราคากลางจ้างเหมานำเอกสารลับไปทำลาย
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 20/02/2018 - 14:58
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางจ้างเหมานำเอกสารลับไปทำลาย
เรื่อง: ราคากลางซื้อกระดาษคุณภาพมาตรฐาน ขนาด A๔ ชนิด ๘๐ แกรม (สีขาว)
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 13/02/2018 - 14:33
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางซื้อกระดาษคุณภาพมาตรฐาน ขนาด A๔ ชนิด ๘๐ แกรม (สีขาว)
เรื่อง: ราคากลางจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 02/02/2018 - 13:45
เอกสารประกอบ : PDF icon rent_busvan_02.02.2018.pdf
เรื่อง: แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 6)
ประเภทประกาศ : แผนจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 02/02/2018 - 09:06
เอกสารประกอบ : PDF icon แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 6)
เรื่อง: แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 5)
ประเภทประกาศ : แผนจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 22/01/2018 - 16:11
เอกสารประกอบ : PDF icon แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 5)
เรื่อง: ราคากลางงานจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศนักเรียนทุนรัฐบาล
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 19/01/2018 - 15:53
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางงานจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศนักเรียนทุนรัฐบาล
เรื่อง: ราคากลางงานจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 29/12/2017 - 16:07
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางงานจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ
เรื่อง: ราคากลางจ้างการพัฒนาโปรแกรมระบบการสรรหาและเลือกสรรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 29/12/2017 - 13:42
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางจ้างการพัฒนาโปรแกรมระบบการสรรหาและเลือกสรรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

Pages