ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Displaying 1351 - 1400 of 2238
เช่น 2015-01-31
เรื่อง: แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2)
ประเภทประกาศ : แผนจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 18/12/2017 - 16:12
เอกสารประกอบ : PDF icon แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2)
เรื่อง: รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของแบบประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร
ประเภทประกาศ : ขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วันที่ประกาศ : 04/12/2017 - 15:29
เอกสารประกอบ : PDF icon รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของแบบประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร
เรื่อง: ราคากลางซื้อแบบประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 04/12/2017 - 10:42
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางซื้อแบบประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร
เรื่อง: ราคากลางจ้างปรับปรุงระบบเสียงห้องประชุม 1 อาคารที่ทำการสำนักงาน ก.พ.
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 14/11/2017 - 17:14
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางจ้างปรับปรุงระบบเสียงห้องประชุม 1 อาคารที่ทำการสำนักงาน ก.พ.
เรื่อง: ราคากลางจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 03/11/2017 - 15:43
เอกสารประกอบ : PDF icon rent_busvan_03.11.17.pdf
เรื่อง: รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเภทประกาศ : รายงานแผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 18/10/2017 - 11:10
เอกสารประกอบ : PDF icon รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
ประเภทประกาศ : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 18/09/2017 - 12:03
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
เรื่อง: ราคากลางจัดซื้อหน่วยความจำ (RAM) สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมติดตั้ง
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 21/08/2017 - 19:40
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางจัดซื้อหน่วยความจำ (RAM) สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมติดตั้ง
เรื่อง: ราคากลางงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 17/08/2017 - 18:45
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์
เรื่อง: ราคากลางงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมประเมินค่างาน
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 17/08/2017 - 18:31
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมประเมินค่างาน
เรื่อง: ราคากลางงานจ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 17/08/2017 - 17:43
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางงานจ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เรื่อง: ราคากลางจ้างเหมาบริการรับ - ส่งเอกสารของสำนักงาน ก.พ.
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 17/08/2017 - 16:25
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางจ้างเหมาบริการรับ - ส่งเอกสารฯ
เรื่อง: ราคากลางจัดจ้างพิมพ์หนังสือเผยแพร่ของสำนักงาน ก.พ. (จำนวน 3 เล่ม)
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 16/08/2017 - 19:22
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางจัดจ้างพิมพ์หนังสือเผยแพร่ของสำนักงาน ก.พ. (จำนวน 3 เล่ม)
เรื่อง: ราคากลางจ้างเหมากำจัดปลวก มด หนู แมลงสาบ บริเวณสำนักงาน ก.พ.
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 16/08/2017 - 18:39
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางจ้างเหมากำจัดปลวก มด หนู แมลงสาบ บริเวณสำนักงาน ก.พ.
เรื่อง: ราคากลางจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขลิฟต์ สำนักงาน ก.พ
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 16/08/2017 - 18:36
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขลิฟต์ สำนักงาน ก.พ
เรื่อง: ราคากลางเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ สำนักงาน ก.พ.
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 15/08/2017 - 14:02
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ สำนักงาน ก.พ.
เรื่อง: ราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณสำนักงาน ก.พ.
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 15/08/2017 - 13:43
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณสำนักงาน ก.พ.
เรื่อง: ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเภทประกาศ : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 11/08/2017 - 10:26
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Pages