ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Displaying 1501 - 1550 of 2239
เช่น 2015-01-31
เรื่อง: รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประเภทประกาศ : รายงานแผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 11/10/2016 - 16:30
เอกสารประกอบ : PDF icon รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เรื่อง: ราคากลางการสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ครั้งที่ 2 (ระยะเวลา 11 เดือน)
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 29/09/2016 - 08:30
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางการสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ครั้งที่ 2
เรื่อง: ราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือ "รายงานประจำปี 2558" โดยวิธีตกลงราคา
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 21/09/2016 - 16:24
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือ "รายงานประจำปี 2558" โดยวิธีตกลงราคา
เรื่อง: ขอยกเลิกประกาศสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล
ประเภทประกาศ : ประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 14/09/2016 - 16:02
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารฯ
เรื่อง: ราคากลางจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมประเมินค่างาน โดยวิธีตกลงราคา
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 13/09/2016 - 15:36
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมประเมินค่างาน
เรื่อง: ราคากลางงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 08/09/2016 - 17:20
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์
เรื่อง: ราคากลางจ้างที่ปรึกษาในการพัฒนาและดำเนินโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รุ่นที่ 9
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 07/09/2016 - 14:09
เอกสารประกอบ : PDF icon adviser_develop_and_train_course_of_study_executive_2559.pdf
เรื่อง: ราคากลางการจัดซื้อแบบประเมิน Harrison InnerView โดยวิธีพิเศษ
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 02/09/2016 - 17:40
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางการจัดซื้อแบบประเมิน Harrison InnerView
เรื่อง: ราคากลางงานจ้างเหมาบริการเผยแพร่คอลัมน์ประจำทางหนังสือพิมพ์รายวัน
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 30/08/2016 - 11:15
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางงานจ้างเหมาบริการเผยแพร่คอลัมน์ประจำทางหนังสือพิมพ์รายวัน
เรื่อง: ราคากลางจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขลิฟต์ สำนักงาน ก.พ.
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 25/08/2016 - 15:25
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขลิฟต์ สำนักงาน ก.พ.
เรื่อง: ราคากลางงานจ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 25/08/2016 - 10:30
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางงานจ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
เรื่อง: ราคากลางจ้างเหมากำจัดปลวก มด หนู และแมลงสาบ บริเวณสำนักงาน ก.พ.
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 24/08/2016 - 10:11
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางจ้างเหมากำจัดปลวก มด หนู และแมลงสาบ บริเวณสำนักงาน ก.พ.
เรื่อง: ราคากลางจ้างเหมาบริการรับ - ส่งเอกสารของสำนักงาน ก.พ. โดยวิธีตกลงราคา
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 19/08/2016 - 14:46
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางจ้างเหมาบริการรับ - ส่งเอกสารของสำนักงาน ก.พ. โดยวิธีตกลงราคา
เรื่อง: ราคากลางงานสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 19/08/2016 - 08:30
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางงานสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล
เรื่อง: ราคากลางงานจ้างเหมาบริหารงานระบบอาคารของสำนักงาน ก.พ. และบริการพนักงานขับรถยนต์
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 19/08/2016 - 08:30
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางงานจ้างเหมาบริหารงานระบบอาคารฯ
เรื่อง: ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล
ประเภทประกาศ : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 19/08/2016 - 08:28
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล
เรื่อง: ร่างรายละเอียดคุณลักษณะงานจ้างฯ ร่างประกาศและร่างประกวดราคางานจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ระบบสปริงเกอร์ และความสะอาดรอบบริเวณ สำนักงาน ก.พ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทประกาศ : ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา
วันที่ประกาศ : 03/08/2016 - 10:40
เอกสารประกอบ : PDF icon ร่างรายละเอียดคุณลักษณะงานจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ระบบสปริงเกอร์ และความสะอาดรอบบริเวณ สำนักงาน ก.พ. ด้วยวิธีประกวดรา, PDF icon ร่างประกาศประกวดราคางานจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ระบบสปริงเกอร์ และความสะอาดรอบบริเวณ สำนักงาน ก.พ. ด้วยวิธีประกวดรา
เรื่อง: ราคากลางจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการแต่งตั้งนักบริหารระดับสูง (Senior Executive Information System : SEIS)
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 13/07/2016 - 11:05
เอกสารประกอบ : PDF icon price_senior_executive_intormation_system_seis.pdf

Pages