ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Displaying 2301 - 2350 of 2373
เช่น 2015-01-31
เรื่อง: สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารสีระบบดิจิตอล
ประเภทประกาศ : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 15/11/2007 - 09:13
เอกสารประกอบ : PDF icon สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารสีระบบดิจิตอล
เรื่อง: ประกาศผลการสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล
ประเภทประกาศ : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 24/09/2007 - 00:00
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศผลการสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล
เรื่อง: ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล
ประเภทประกาศ : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 21/08/2007 - 08:53
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล
เรื่อง: ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องโทรสาร
ประเภทประกาศ : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 28/05/2007 - 08:56
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องโทรสาร
เรื่อง: ประกาศสอบราคาซื้อตู้เก็บเอกสาร
ประเภทประกาศ : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 01/04/2007 - 08:36
เอกสารประกอบ :
เรื่อง: ประกาศผลการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์
ประเภทประกาศ : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 27/09/2006 - 00:00
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศผลการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์
เรื่อง: ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
ประเภทประกาศ : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 07/09/2006 - 00:00
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
เรื่อง: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
ประเภทประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา
วันที่ประกาศ : 21/08/2006 - 16:27
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
เรื่อง: ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
ประเภทประกาศ : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 07/08/2006 - 08:50
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
เรื่อง: การบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่ายและซอฟต์แวร์ ของสำนักงาน ก.พ.
ประเภทประกาศ : ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา
วันที่ประกาศ : 01/07/2006 - 00:00
เอกสารประกอบ : PDF icon การบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่ายและซอฟต์แวร์ ของสำนักงาน ก.พ.

Pages