ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Displaying 251 - 300 of 2493
เช่น 2015-01-31
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน ๖ เครื่อง
ประเภทประกาศ : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 25/05/2020 - 16:28
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน ๖ เครื่อง
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารการฝึกอบรม
ประเภทประกาศ : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 25/05/2020 - 15:44
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารการฝึกอบรม
เรื่อง: แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ ๖)
ประเภทประกาศ : แผนจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 22/05/2020 - 10:23
เอกสารประกอบ : PDF icon แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ ๖)
เรื่อง: ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ศสล. ครั้งที่ 2/2563)
ประเภทประกาศ : ประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 18/05/2020 - 14:38
เอกสารประกอบ : PDF icon ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ศสล. ครั้งที่ 2/2563)
เรื่อง: แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (สพข. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓)
ประเภทประกาศ : เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 13/05/2020 - 16:18
เอกสารประกอบ : PDF icon ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (นบส.๒) รุ่นที่ ๑๒
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทประกาศ : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 05/05/2020 - 16:00
เอกสารประกอบ : PDF icon mx-m464n_20200505_161842.pdf
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง
ประเภทประกาศ : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 30/04/2020 - 16:25
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทประกาศ : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 29/04/2020 - 16:28
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทประกาศ : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 28/04/2020 - 13:58
เอกสารประกอบ : PDF icon mx-m464n_20200428_134216.pdf
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานซ่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทประกาศ : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 27/04/2020 - 13:01
เอกสารประกอบ : PDF icon mx-m464n_20200427_133558.pdf
เรื่อง: ราคากลางจัดซิื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 24/04/2020 - 16:00
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางจัดซิื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทประกาศ : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 20/04/2020 - 16:13
เอกสารประกอบ : PDF icon mx-m464n_20200420_160522.pdf
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ออฟเซท (กลุ่มโรงพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทประกาศ : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 15/04/2020 - 16:00
เอกสารประกอบ : PDF icon mx-m464n_20200415_155247.pdf
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทประกาศ : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 14/04/2020 - 15:16
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทประกาศ : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 08/04/2020 - 11:17
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทประกาศ : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 07/04/2020 - 16:13
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทประกาศ : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 01/04/2020 - 14:05
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทประกาศ : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 30/03/2020 - 15:45
เอกสารประกอบ : PDF icon mx-m464n_20200330_153052.pdf

Pages