ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Displaying 3601 - 3650 of 3893
เช่น 2015-01-31
เรื่อง: ประกาศผลการสอบราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้ง
ประเภทประกาศ : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 12/06/2012 - 00:00
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศผลการสอบราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้ง
เรื่อง: ประกาศผลการสอบราคาซื้อระบบ VDO Broadcast พร้อมติดตั้ง
ประเภทประกาศ : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 18/05/2012 - 00:00
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศผลการสอบราคาซื้อระบบ VDO Broadcast พร้อมติดตั้ง
เรื่อง: ประกาศสอบราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้ง
ประเภทประกาศ : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 27/04/2012 - 08:31
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศสอบราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้ง
เรื่อง: ประกาศผลการสอบราคาซื้อแบตเตอรี่พร้อมติดตั้ง
ประเภทประกาศ : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 20/04/2012 - 00:00
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศผลการสอบราคาซื้อแบตเตอรี่พร้อมติดตั้ง
เรื่อง: ประกาศสอบราคาซื้อระบบ VDO Broadcast พร้อมติดตั้ง
ประเภทประกาศ : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 19/04/2012 - 08:29
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศสอบราคาซื้อระบบ VDO Broadcast พร้อมติดตั้ง
เรื่อง: ประกาศผลการสอบราคาซื้อโทรทัศน์ LED PDF พิมพ์ อีเมล
ประเภทประกาศ : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 14/03/2012 - 00:00
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศผลการสอบราคาซื้อโทรทัศน์ LED PDF พิมพ์ อีเมล
เรื่อง: ประกาศสอบราคาซื้อแบตเตอรี่พร้อมติดตั้ง
ประเภทประกาศ : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 27/02/2012 - 08:40
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศสอบราคาซื้อแบตเตอรี่พร้อมติดตั้ง
เรื่อง: ขอยกเลิกการสอบราคาจ้างผลิตหมายเหตุ ก.พ.
ประเภทประกาศ : ประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 24/02/2012 - 08:12
เอกสารประกอบ : PDF icon ขอยกเลิกการสอบราคาจ้างผลิตหมายเหตุ ก.พ.
เรื่อง: ประกาศสอบราคาซื้อโทรทัศน์ LED
ประเภทประกาศ : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 21/02/2012 - 08:41
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศสอบราคาซื้อโทรทัศน์ LED
เรื่อง: ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องเรียงเอกสาร
ประเภทประกาศ : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 23/01/2012 - 00:00
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องเรียงเอกสาร
เรื่อง: ประกาศสอบราคาจ้างผลิตหมายเหตุ ก.พ.
ประเภทประกาศ : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 12/01/2012 - 08:43
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศสอบราคาจ้างผลิตหมายเหตุ ก.พ.
เรื่อง: สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนธันวาคม 2554
ประเภทประกาศ : สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 31/12/2011 - 10:35
เอกสารประกอบ :
เรื่อง: ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเรียงเอกสาร
ประเภทประกาศ : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 20/12/2011 - 08:44
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเรียงเอกสาร
เรื่อง: ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร
ประเภทประกาศ : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 24/11/2011 - 08:19
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร
เรื่อง: ประกาศผลการสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล
ประเภทประกาศ : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 26/09/2011 - 00:00
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศผลการสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล
เรื่อง: ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาบริการรับ - ส่งเอกสารของสำนักงาน ก.พ.
ประเภทประกาศ : สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 22/09/2011 - 10:10
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาบริการรับ - ส่งเอกสารของสำนักงาน ก.พ.
เรื่อง: ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล
ประเภทประกาศ : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 24/08/2011 - 08:46
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล
เรื่อง: ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรับ - ส่งเอกสารของสำนักงาน ก.พ.
ประเภทประกาศ : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 17/08/2011 - 08:48
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรับ - ส่งเอกสารของสำนักงาน ก.พ.
เรื่อง: ประกาศผลการสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือวิชาการประจำปี 2554 ของ สพข.
ประเภทประกาศ : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 20/07/2011 - 00:00
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศผลการสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือวิชาการประจำปี 2554 ของ สพข.
เรื่อง: ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ระบบสปริงเกอร์ และความสะอาดรอบบริเวณสำนักงาน ก.พ. ถนนพิษณุโลก และสำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประเภทประกาศ : ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา
วันที่ประกาศ : 10/07/2011 - 00:00
เอกสารประกอบ : PDF icon ร่างเอกสารประกวดราคา ครั้งที่ 1 ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ระบบสปริงเกอร์ และความสะอาดรอบบริเวณสำนักงาน ก.พ. ถนนพิ, PDF icon ร่าง TOR 1 ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ระบบสปริงเกอร์ และความสะอาดรอบบริเวณสำนักงาน ก.พ. ถนนพิษณุโลก และสำนักงาน ก.พ.
เรื่อง: ประกาศผลการสอบราคาจ้างพิมพ์จุลสาร สพข. เรื่อง "D Menu"
ประเภทประกาศ : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 23/06/2011 - 00:00
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศผลการสอบราคาจ้างพิมพ์จุลสาร สพข. เรื่อง "D Menu"
เรื่อง: ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือวิชาการประจำปี 2554 ของ สพข. (เพิ่มเติม)
ประเภทประกาศ : เปลี่ยนแปลง/ยกเลิกประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 21/06/2011 - 08:41
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือวิชาการประจำปี 2554 ของ สพข. (เพิ่มเติม)

Pages