ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Displaying 3851 - 3900 of 3949
เช่น 2015-01-31
เรื่อง: ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางลาด อาคาร 3 สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
ประเภทประกาศ : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 08/05/2008 - 00:00
เอกสารประกอบ : PDF icon nws0001280.pdf
เรื่อง: ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล
ประเภทประกาศ : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 18/04/2008 - 00:00
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล
เรื่อง: ประกาศผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประเภทประกาศ : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 25/03/2008 - 00:00
เอกสารประกอบ : PDF icon nws0001222.pdf
เรื่อง: ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารสีระบบดิจิตอล
ประเภทประกาศ : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 25/01/2008 - 00:00
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารสีระบบดิจิตอล
เรื่อง: สอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล
ประเภทประกาศ : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 04/12/2007 - 09:08
เอกสารประกอบ : PDF icon สอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล
เรื่อง: สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารสีระบบดิจิตอล
ประเภทประกาศ : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 15/11/2007 - 09:13
เอกสารประกอบ : PDF icon สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารสีระบบดิจิตอล
เรื่อง: ประกาศผลการสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล
ประเภทประกาศ : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 24/09/2007 - 00:00
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศผลการสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล
เรื่อง: ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล
ประเภทประกาศ : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 21/08/2007 - 08:53
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล
เรื่อง: ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องโทรสาร
ประเภทประกาศ : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 28/05/2007 - 08:56
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องโทรสาร

Pages