ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Displaying 451 - 500 of 3891
เช่น 2015-01-31
เรื่อง: ราคากลางงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 06/09/2022 - 12:17
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
เรื่อง: ราคากลางงานจ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 01/09/2022 - 15:32
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางงานจ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เรื่อง: ขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ประเภทประกาศ : ขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วันที่ประกาศ : 01/09/2022 - 15:30
เอกสารประกอบ : PDF icon ขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหลอดไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทประกาศ : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 23/08/2022 - 13:18
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหลอดไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Pages