ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
ข่าว/รายงาน   พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว   25/11/2020 - 21:52
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่แผนกาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สพข. ครั้งที่ 1/2564)   25/11/2020 - 16:10
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/11/2020 - 16:10
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูดบ่อเกรอะบริเวณด้านหน้าและด้านหลังอาคาร 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/11/2020 - 14:45
เนื้อหาทั่วไป   แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2563 - 2565   25/11/2020 - 13:26
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/11/2020 - 10:30
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารผ้าขาวม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/11/2020 - 16:28
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/11/2020 - 16:27
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลับใบมีดเครื่องตัดกระดาษ (กลุ่มโรงพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/11/2020 - 16:20
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ขอบเขตของงานการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระยะเวลา ๙ เดือน   24/11/2020 - 16:19
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำเสีย ระบบท่อน้ำโสโครก และระบบท่อน้ำทิ้ง อาคาร 2, 5, 9 และ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/11/2020 - 13:59
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารผ้าขาวม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/11/2020 - 10:22
ข่าว/รายงาน   การประชุมหารือข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เรื่อง “การส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือ การขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายของรัฐบาล”   23/11/2020 - 07:53
ข่าว/รายงาน   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะของกลุ่มกำลังคนคุณภาพ ภายใต้หัวข้อ "กิจกรรมวันดีดี"   18/11/2020 - 18:40
ข่าว/รายงาน   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสอนงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงและการเป็นผู้นำ ที่เป็นแบบอย่างโดยการโค้ช (Coaching)ฯ "   18/11/2020 - 17:06
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/11/2020 - 10:00
เนื้อหาทั่วไป   โครงการ "จำขึ้นใจ"   17/11/2020 - 12:07
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/11/2020 - 16:27
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/11/2020 - 14:22
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/11/2020 - 14:06
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ขอบเขตของงาน ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระยะเวลา 9 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   13/11/2020 - 16:06
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระยะเวลา 9 เดือน   13/11/2020 - 16:05
ข่าว/รายงาน   ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะของกลุ่มกำลังคนคุณภาพ ภายใต้หัวข้อ "กิจกรรมวันดีดี : การอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งความหลากหลายอย่างยิั่งยื่น"   13/11/2020 - 15:51
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ อาคารสโมสร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/11/2020 - 15:35
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/11/2020 - 15:29
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริหารงานระบบอาคารสำนักงาน ก.พ. และบริการพนักงานขับรถยนต์ ระยะเวลา 9 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   13/11/2020 - 13:47
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ สำนักงาน ก.พ. ระยะเวลา 9 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   13/11/2020 - 11:45
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ระบบสปริงเกอร์ และความสะอาดรอบบริเวณสำนักงาน ก.พ. ระยะเวลา 9 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   13/11/2020 - 11:02
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/11/2020 - 11:49
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (กค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/11/2020 - 11:48

Pages