ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
ข่าว/รายงาน   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ   16/08/2018 - 15:32
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริหารงานระบบอาคารของสำนักงาน ก.พ. และบริการพนักงานขับรถยนต์   16/08/2018 - 14:48
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ระบบสปริงเกอร์ และความสะอาดรอบบริเวณสำนักงาน ก.พ.   16/08/2018 - 14:42
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/08/2018 - 16:09
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/08/2018 - 16:08
ข่าว/รายงาน   สำนักงาน ก.พ. ร่วมถวายพระราชกุศลและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2561   15/08/2018 - 13:59
ข่าว/รายงาน   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมวันดีดี เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายกำลังคนคุณภาพ "รวมพลังกำลังคนคุณภาพเพื่อพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานีที่ยั่งยืน"   15/08/2018 - 10:19
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ออฟเซทและเครื่องตัดกระดาษ (กลุ่มโรงพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/08/2018 - 18:14
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ สำนักงาน ก.พ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/08/2018 - 16:18
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ สำนักงาน ก.พ.   14/08/2018 - 16:12
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/08/2018 - 16:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/08/2018 - 16:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงานพร้อมโปรแกรมปฏิบัติการ (Operating System)   14/08/2018 - 15:19
ข่าว/รายงาน   การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 11   14/08/2018 - 09:53
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/08/2018 - 16:28
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคาร 1 และฝ้าห้องประชุม และห้องทำงานอาคาร 10   10/08/2018 - 16:27
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/08/2018 - 16:26
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคาร 1 และฝ้าห้องประชุม และห้องทำงานอาคาร 10   10/08/2018 - 16:16
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ร่างขอบเขต ร่างประกาศและร่างประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร   10/08/2018 - 16:16
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร   10/08/2018 - 16:10
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/08/2018 - 14:48
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/08/2018 - 14:47
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/08/2018 - 14:44
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ระบบสปริงเกอร์ และความสะอาดรอบบริเวณสำนักงาน ก.พ.   09/08/2018 - 16:11
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ร่างขอบเขตงานจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ระบบสปริงเกอร์ และความสะอาดรอบบริเวณสำนักงาน ก.พ. ร่างประกาศและร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ระบบสปริงเกอร์ และความสะอาดรอบบริเวณสำนักงาน ก.พ.   09/08/2018 - 16:10
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   09/08/2018 - 16:07
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ สำนักงาน ก.พ.   09/08/2018 - 15:53
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (เก๋ง) และรถยนต์โดยสาร (รถตู้)   09/08/2018 - 15:50
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ร่างขอบเขตของงานเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (เก๋ง) และรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (เก๋ง) และรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   09/08/2018 - 15:48
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ สำนักงาน ก.พ.   09/08/2018 - 15:40

Pages