ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
ข่าว/รายงาน   ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๑ มหาวิทยาลัยบูรพา   19/02/2020 - 15:43
เอกสารดาวน์โหลด   มุมมองมุมคิด 12   19/02/2020 - 13:50
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการพัฒนาหลักสูตรและสื่อประกอบหลักสูตรบน OCSC Learning Space ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   19/02/2020 - 10:35
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/02/2020 - 16:29
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/02/2020 - 16:22
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/02/2020 - 16:22
เอกสารดาวน์โหลด   บทความ: มิติใหม่ของทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.7) (ปีที่ 61 เล่มที่ 2-2562 , 22-24)   17/02/2020 - 09:52
เอกสารดาวน์โหลด   บทควาท: ทำไม Agility จึงสำคัญกับงานในอนาคต (ปีที่ 61 เล่มที่ 3-2562 , 4-5)   17/02/2020 - 09:44
เอกสารดาวน์โหลด   บทความ: ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผันต่อการบริหารราชการ (ปีที่ 61 เล่มที่ 2-2562 , 4-6)   17/02/2020 - 09:36
เอกสารดาวน์โหลด   บทความ: "การพลิกโฉม" สู่ "องค์กรที่พร้อมปรับเปลี่ยน" ใน "ยุคการเปลี่ยนแปลงที่พลิกผัน" (ปีที่ 61 เล่มที่ 2-2562 , 8-10)   17/02/2020 - 09:30
เอกสารดาวน์โหลด   บทความ: นวัตกรรมบริหารคน : เรื่องเล่าจากการดูงานในประเทศแคนาดา (ปีที่ 61 เล่มที่ 3-2562 , 12-16)   17/02/2020 - 09:22
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องทำลายเอกสาร (สพข.)   14/02/2020 - 16:26
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ (สวพ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/02/2020 - 16:25
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/02/2020 - 16:22
ข่าว/รายงาน   การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ของสำนักงาน ก.พ.   14/02/2020 - 16:17
ข่าว/รายงาน   บทความเรื่อง Digital Disruption และมาตรการรับมือด้าน HR ของภาครัฐ   14/02/2020 - 11:06
เนื้อหาทั่วไป   ASEAN Civil Service Development Program for HR Innovations   14/02/2020 - 10:46
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/02/2020 - 16:29
ข่าว/รายงาน   สนร. เยอรมนี ตรวจเยี่ยมและติดตามการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษา ในแคว้นบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก แคว้นไรน์ลันด์-ฟัลซ์ และแคว้นซาร์ลันด์   13/02/2020 - 15:41
ข่าว/รายงาน   สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ร่วมงานพิธีวันกองทัพไทย และงานประดับยศ ณ กรุงเบอร์ลิน   13/02/2020 - 15:30
ข่าว/รายงาน   การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าครั้งที่ 1/2563   13/02/2020 - 10:33
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำประปาและระบบท่อน้ำโสโครก อาคาร 2, 3, 9 และ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/02/2020 - 16:20
ข่าว/รายงาน   แบบสำรวจข้อมูลและความเห็นของส่วนราชการ เรื่อง การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้   12/02/2020 - 09:03
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซักผ้าม่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   07/02/2020 - 16:18
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกล่องและซองแบบทดสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   07/02/2020 - 16:09
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   06/02/2020 - 15:50
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องขยายเสียงและลำโพง อาคารที่ทำการสำนักงาน ก.พ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   05/02/2020 - 16:20
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   05/02/2020 - 14:52
ข่าว/รายงาน   เลขาธิการ ก.พ. รวมทั้งฝ่ายบริหาร และข้าราชการสำนักงาน ก.พ. เข้าศึกษาดูงาน Krungthai Innovation Lab ณ ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่   04/02/2020 - 16:31
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   04/02/2020 - 16:29

Pages