ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวารสารวิชาการและหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/07/2021 - 15:07
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/07/2021 - 15:01
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/07/2021 - 14:55
ข่าว/รายงาน   เลขาธิการ ก.พ. ได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม ถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564   28/07/2021 - 17:06
ข่าว/รายงาน   ๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน   28/07/2021 - 08:09
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/07/2021 - 16:05
ข่าว/รายงาน   วันที่ ๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน​ทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   27/07/2021 - 15:43
ข่าว/รายงาน   ขอเชิญข้าราชการและประชาชนทุกท่าน ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๔   27/07/2021 - 10:18
ข่าว/รายงาน   ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 เพิ่มเติม   23/07/2021 - 17:32
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔)   22/07/2021 - 16:24
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/07/2021 - 14:05
ข่าว/รายงาน   หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการ ก.พ. พร้อมด้วยฝ่ายบริหารสำนักงาน ก.พ. เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง   22/07/2021 - 12:56
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/07/2021 - 16:24
เนื้อหาทั่วไป   ติดต่อ สตป.   21/07/2021 - 13:39
ข่าว/รายงาน   สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๔   20/07/2021 - 18:44
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สลธ. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔)   20/07/2021 - 16:20
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสิทธิการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศสส.)   19/07/2021 - 16:20
ข่าว/รายงาน   ส่วนราชการที่เปิดรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ (ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564)   14/07/2021 - 11:02
ข่าว/รายงาน   ๑๓ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ   13/07/2021 - 15:31
เนื้อหาทั่วไป   โครงการการสอนงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการเป็นผู้นำต้นแบบ   13/07/2021 - 13:32
ข่าว/รายงาน   ขอเลื่อนการสัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกการขับเคลื่อนจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ในวันศุกร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔   13/07/2021 - 12:02
ข่าว/รายงาน   ขอเลื่อนการสัมมนาเพื่อพิจารณาและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนและมาตรการเฝ้าระวัง การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ (หลักเกณฑ์การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส (Whistle Blower)) ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔   13/07/2021 - 11:58
เนื้อหาทั่วไป   ข่าวประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาล   10/07/2021 - 21:14
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   06/07/2021 - 14:12
หนังสือเวียน   แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน   05/07/2021 - 15:30
ข่าว/รายงาน   จุลสาร ก.พ.ค. News ปีที่ 4 ฉบับที่ 2/2564 (เดือนกุมภาพันธ์ 2564 - พฤษภาคม 2564) เปิดให้อ่านแล้ววันนี้   05/07/2021 - 14:32
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ อาคารสำนักงาน ก.พ. อาคาร ๒ และอาคาร ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   02/07/2021 - 16:28
ข่าว/รายงาน   เลขาธิการ ก.พ. พร้อมด้วยฝ่ายบริหารสำนักงาน ก.พ. เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   02/07/2021 - 15:49
ข่าว/รายงาน   บรรยายพิเศษงานประชุมเครือข่ายวิชาการสุขภาพ Health Challenge ประเทศไทย   02/07/2021 - 15:31
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.๒) รุ่นที่ ๑๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   02/07/2021 - 13:53

Pages