ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
ข่าว/รายงาน   การขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกและเลื่อนวันการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   07/05/2021 - 17:03
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   06/05/2021 - 15:28
ข่าว/รายงาน   รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   06/05/2021 - 08:34
ข่าว/รายงาน   ๕ พฤษภาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ   05/05/2021 - 08:53
ข่าว/รายงาน   ๔ พฤษภาคม - วันฉัตรมงคล   03/05/2021 - 21:02
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายสัญญาณระบบเสียงห้องสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   03/05/2021 - 16:20
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ (ห้องประชุม 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   03/05/2021 - 16:01
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กลุ่มแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   03/05/2021 - 16:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนหลอดไฟ (อาคาร 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/04/2021 - 15:12
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สพข. ครั้งที่ 2/2564)   30/04/2021 - 13:32
ข่าว/รายงาน   สำนักงาน ก.พ. ขอชี้แจงกรณีจากข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์ กรณีนักศึกษาแพทย์และทันตแพทย์ฯ   30/04/2021 - 12:23
ข่าว/รายงาน   ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 (กรณีผู้สมัครสอบที่ได้ลงทะเบียนสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 แต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้)   30/04/2021 - 10:25
ข่าว/รายงาน   สำนักงาน ก.พ. ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์และช่องทางการติดต่อหน่วยงานภายในของสำนักงาน ก.พ. ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่มีการ Work from home   29/04/2021 - 13:09
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔)   29/04/2021 - 11:19
ข่าว/รายงาน   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการของสำนักงาน ก.พ.   29/04/2021 - 10:57
ข่าว/รายงาน   ๒๙ เมษายน วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร   29/04/2021 - 05:35
ข่าว/รายงาน   29 เมษายน วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร   28/04/2021 - 17:23
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนมีนาคม 2564   28/04/2021 - 15:33
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ศจ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔)   27/04/2021 - 15:43
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานซ่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/04/2021 - 14:56
ข่าว/รายงาน   ประชาสัมพันธ์การรับบริการปรึกษาปัญหาอุทธรณ์/ร้องทุกข์   27/04/2021 - 10:35
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวารสารวิชาการและหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/04/2021 - 15:34
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/04/2021 - 15:16
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/04/2021 - 15:01
ข่าว/รายงาน   แจ้งเลื่อนวันการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสอนงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงและการเป็นผู้นำที่เป็นแบบอย่าง โดยการโค้ช (Coaching) และการเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring)” รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   23/04/2021 - 14:57
ข่าว/รายงาน   แผนการเตรียมและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564   23/04/2021 - 10:06
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/04/2021 - 16:28
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   19/04/2021 - 16:15
ข่าว/รายงาน   รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ของสำนักงาน ก.พ   19/04/2021 - 10:30
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/04/2021 - 10:29

Pages