ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
ข่าว/รายงาน   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมวันดีดี เพื่อสร้างเครือข่ายกลุ่มกำลังคนคุณภาพ.pdf   13/12/2018 - 16:50
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/12/2018 - 16:24
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำแท่นวาง CPU (ห้องสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/12/2018 - 16:24
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องโทรสาร (กลุ่มงานเลขานุการนักบริหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/12/2018 - 15:52
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องสแกนเนอร์ (ศกศ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/12/2018 - 15:29
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/12/2018 - 14:44
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/12/2018 - 14:22
ข่าว/รายงาน   ภาพงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรคุ้มครองจริยธรรมประจำส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ช่วงบ่าย วันที่ 27 พ.ย.61   13/12/2018 - 14:05
ข่าว/รายงาน   ภาพงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรคุ้มครองจริยธรรมประจำส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ช่วงเช้าวันที่ 27 พ.ย.61   13/12/2018 - 13:59
ข่าว/รายงาน   ภาพงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรคุ้มครองจริยธรรมประจำส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ช่วงบ่ายวันที่ 26 พ.ย.61   13/12/2018 - 09:44
ข่าว/รายงาน   ภาพงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรคุ้มครองจริยธรรมประจำส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ช่วงเช้าวันที่ 26 พ.ย.61   13/12/2018 - 09:41
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/12/2018 - 16:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ขอบเขตของงานจ้างเหมาดำเนินการบริหารจัดการระบบสารสนเทศการฝึกอบรมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/12/2018 - 11:31
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานจ้างดำเนินการบริหารจัดการระบบสารสนเทศการฝึกอบรมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/12/2018 - 11:30
ข่าว/รายงาน   การเยี่ยมนักเรียนทุนที่เมือง Angers -Tours- Lille -Béthune และ Nancy พ.ย. 2561   07/12/2018 - 20:24
ข่าว/รายงาน   สำนักงาน ก.พ. นำผู้รับทุนฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ (Strategy-based) เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม   07/12/2018 - 16:38
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๕)   07/12/2018 - 16:24
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   06/12/2018 - 16:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   06/12/2018 - 15:06
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561   06/12/2018 - 14:53
ข่าว/รายงาน   ประกาศข่าว “ทุนมหาวิทยาลัย Université Paris- Dauphine” ประเทศฝรั่งเศส   04/12/2018 - 20:31
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   04/12/2018 - 15:34
ข่าว/รายงาน   การประท้วงรัฐบาลโดยกลุ่มเสื้อกั๊กเหลือง (Gilets Jaunes) ในฝรั่งเศส   03/12/2018 - 23:27
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/11/2018 - 16:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/11/2018 - 15:42
เอกสารดาวน์โหลด   ประมวลระเบียบ การเงินการคลัง และแบบฟอร์ม สำหรับ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในต่างประเทศ (เผยแพร่ 2561)   30/11/2018 - 11:22
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/11/2018 - 10:48
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาในการพัฒนาและดำเนินโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   29/11/2018 - 16:15
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเคมีสำหรับสระว่ายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/11/2018 - 13:59
ข่าว/รายงาน   การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การศึกษา ของสำนักงาน ก.พ.   29/11/2018 - 11:32

Pages