ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   01/05/2019 - 11:30
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   01/05/2019 - 10:51
ข่าว/รายงาน   โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 90   01/05/2019 - 10:18
ข่าว/รายงาน   ประกาศรับสมัครโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program) ไปปฏิบัติงาน รอบ 1 ตุลาคม 2562   30/04/2019 - 17:12
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนมีนาคม 2562   30/04/2019 - 16:23
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/04/2019 - 16:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมระบบท่อน้ำดี อาคาร 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/04/2019 - 14:56
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานซ่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/04/2019 - 13:19
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562   29/04/2019 - 11:08
ข่าว/รายงาน   OCSC Hosts A Special Lunch Talk for ACCSM Senior Officials In Chiang Rai.   26/04/2019 - 17:56
ข่าว/รายงาน   The Chairmanship of the 20th ASEAN Cooperation on Civil Service Matters (ACCSM)   26/04/2019 - 17:28
ข่าว/รายงาน   สำนักงาน ก.พ. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเตรียมการว่าด้วยความร่วมมืออาเซียนด้านกิจการราชการพลเรือน ครั้งที่ ๒๐ และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสว่าด้วยความร่วมมืออาเซียนด้านกิจการราชการพลเรือน ครั้งที่ ๒๐   26/04/2019 - 14:52
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ดิจิตอลสี (กลุ่มโรงพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/04/2019 - 14:46
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/04/2019 - 14:21
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/04/2019 - 15:31
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/04/2019 - 14:35
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   25/04/2019 - 11:47
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   แนวทางและมาตรการดำเนินงานเพื่อสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ของ สำนักงาน ก.พ.   25/04/2019 - 11:44
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/04/2019 - 10:49
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   จ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาเครื่องมือสำหรับการส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป   24/04/2019 - 19:10
ข่าว/รายงาน   แบบสำรวจข้อมูลและความเห็นของข้าราชการในส่วนภูมิภาค   24/04/2019 - 14:59
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาเครื่องมือสำหรับการส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม   24/04/2019 - 14:09
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   จ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาเครื่องมือสำหรับการส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป   24/04/2019 - 14:09
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/04/2019 - 10:17
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาเพื่อเตรียมการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ : การจัดทำกลยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ โดยวิธีคัดเลือก   23/04/2019 - 16:17
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาเพื่อเตรียมการขับเคลื่อนมาตรฐาน ทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ : การจัดทำยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ โดยวิธีคัดเลือก   23/04/2019 - 16:14
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องโทรสาร (สพค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/04/2019 - 14:56
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ขอยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑๑)   23/04/2019 - 11:04
เอกสารดาวน์โหลด   วารสารข้าราชการ ปีที่ 61 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562   20/04/2019 - 22:01
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมผนังกระจก (Curtain Wall) บริเวณด้านหน้าอาคาร 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/04/2019 - 16:28

Pages