ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
ข่าว/รายงาน   คณะผู้บริหารและข้าราชการ สำนักงาน ก.พ. ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓   03/06/2020 - 09:50
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   02/06/2020 - 16:24
ข่าว/รายงาน   ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   02/06/2020 - 13:25
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   01/06/2020 - 16:29
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาการเช่าสิทธิการใช้งานโปรแกรมจัดการสำนักงานและระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมติดต้้ง   01/06/2020 - 15:49
เอกสารดาวน์โหลด   ขั้นตอนดำเนินการ uis63   31/05/2020 - 15:05
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/05/2020 - 16:27
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ (ศกศ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/05/2020 - 16:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   29/05/2020 - 10:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/05/2020 - 16:28
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาโปรแกรมการประมวลผลแบบประเมินความสนใจของบุคคลที่มีต่องานราชการไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/05/2020 - 16:28
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/05/2020 - 16:10
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง และจอรับภาพ ชนิดขาตั้ง จำนวน ๑ จอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/05/2020 - 16:05
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประดับผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/05/2020 - 15:40
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเประกอบการเรียนกิจกรรม Leadership Coaching Development "หัวใจแห่งการโค้ช" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/05/2020 - 13:15
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/05/2020 - 16:28
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางการเช่าสิทธิการใช้งานโปรแกรมจัดการสำนักงานและระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมติดตั้ง   26/05/2020 - 16:15
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ขอบเขตของงาน และร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าสิทธิการใช้งานโปรแกรมจัดการสำนักงานและระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมติดตั้ง   26/05/2020 - 16:15
ข่าว/รายงาน   สำรวจความเห็นต่อร่างระเบียบ ก.ม.จ.   25/05/2020 - 17:21
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน ๖ เครื่อง   25/05/2020 - 16:28
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารการฝึกอบรม   25/05/2020 - 15:44
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานซ่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/05/2020 - 14:12
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ ๖)   22/05/2020 - 10:23
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ศสส. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓)   21/05/2020 - 16:28
ข่าว/รายงาน   สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมแบบ Online interactive   19/05/2020 - 14:27
ข่าว/รายงาน   ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program) รอบ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ (ดำเนินการ ๑ มิถุนายน และ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓)   19/05/2020 - 11:15
ข่าว/รายงาน   อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อคนที่รัก ลดการเดินทาง ลดการแพร่ระบาด COVID-19 หน่วยงานรัฐ เปิดให้บริการผ่านระบบ e-service กว่า 280 งาน ไม่ต้องเดินทางไปติดต่อ   19/05/2020 - 10:11
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการแบบรวมศูนย์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน (Virtual Machine) พร้อมติดตั้ง   18/05/2020 - 15:55
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบรักษาความปลอดภัยการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)   18/05/2020 - 15:06
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ศสล. ครั้งที่ 2/2563)   18/05/2020 - 14:38

Pages