ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สพข.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/01/2021 - 15:06
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ (ศจ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/01/2021 - 15:05
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ (สพค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/01/2021 - 15:04
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ (กค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/01/2021 - 15:03
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (ศกศ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/01/2021 - 15:02
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (กบส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/01/2021 - 15:01
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (สตค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/01/2021 - 15:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องควบคุมระบบการเปิด-ปิดประตูด้วยบัตร อาคาร 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/01/2021 - 14:00
เนื้อหาทั่วไป   Digital Partners   21/01/2021 - 08:44
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/01/2021 - 15:15
ข่าว/รายงาน   สำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรมขอแจ้งงดให้คำปรึกษาเรื่องอุทธรณ์-ร้องทุกข์ ณ สำนักงาน ก.พ. เป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ Covid-19   19/01/2021 - 14:04
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ศจ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔)   18/01/2021 - 16:18
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์สี (ศสล.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/01/2021 - 15:16
ข่าว/รายงาน   รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง   18/01/2021 - 11:13
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอุปกรณ์ควบคุมการเข้าออก (ศสล.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/01/2021 - 11:36
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ขอบเขตของงาน ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการพัฒนาหลักสูตรและสื่อประกอบหลักสูตรบน OCSC Learning Space ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   13/01/2021 - 15:59
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานจ้างเหมาดำเนินการพัฒนาหลักสูตรและสื่อประกอบหลักสูตรบน OCSC Learning Space ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   13/01/2021 - 15:54
ข่าว/รายงาน   รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน ก.พ.   12/01/2021 - 17:02
ข่าว/รายงาน   Talent Intelligence & Management Center   12/01/2021 - 14:22
เนื้อหาทั่วไป   ทุนฝึกอบรมนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovation Buddy : DIB)   12/01/2021 - 10:28
เนื้อหาทั่วไป   ทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ทุนฝึกอบรมภาษาที่มิใช่ภาษาอังกฤษ)   12/01/2021 - 10:26
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวารสารวิชาการต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/01/2021 - 16:27
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/01/2021 - 15:31
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/01/2021 - 14:01
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนผ้ากรองแสง ซักผ้าม่าน และซ่อมรางผ้าม่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   07/01/2021 - 15:16
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   06/01/2021 - 16:28
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือนธันวาคม 2563   06/01/2021 - 14:11
ข่าว/รายงาน   พิธีลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่   05/01/2021 - 16:07
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   05/01/2021 - 13:40
เนื้อหาทั่วไป   Digital Garage   04/01/2021 - 08:50

Pages