ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
เนื้อหาทั่วไป   โครงการการสอนงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการเป็นผู้นำต้นแบบ   17/12/2020 - 09:51
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/12/2020 - 16:30
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/12/2020 - 16:13
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/12/2020 - 13:42
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/12/2020 - 13:18
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/12/2020 - 16:10
ข่าว/รายงาน   สามัคคีสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมนักเรียนไทยในสหราชอาณาจักรขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ ร่วมส่งบทคัดย่องานวิจัยเข้าประกวดในการแข่งขัน Samaggi Abstract Competition 2021   15/12/2020 - 10:47
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/12/2020 - 16:30
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริหารงานระบบอาคารของสำนักงาน ก.พ. และบริการพนักงานขับรถยนต์ ระยะเวลา ๙ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   14/12/2020 - 16:25
เนื้อหาทั่วไป   การสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ   14/12/2020 - 14:08
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ สำนักงาน ก.พ. ระยะเวลา 9 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   14/12/2020 - 11:14
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   09/12/2020 - 15:50
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องโปรเจ็คเตอร์ (ห้องประชุม 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   09/12/2020 - 15:09
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ (สตค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   09/12/2020 - 15:08
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ (ศจ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   09/12/2020 - 15:07
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (ศสล.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   09/12/2020 - 15:06
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สตค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   09/12/2020 - 15:05
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สตค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   09/12/2020 - 15:04
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สพข.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   09/12/2020 - 15:03
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สกม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   09/12/2020 - 15:02
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สมว.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   09/12/2020 - 15:01
ข่าว/รายงาน   การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563   08/12/2020 - 16:11
ข่าว/รายงาน   ขออนุญาตให้ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงเข้ารับการอบรม   07/12/2020 - 19:09
ข่าว/รายงาน   รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานของสำนักงาน ก.พ.   07/12/2020 - 16:50
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   07/12/2020 - 16:24
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของแบบประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร   07/12/2020 - 16:17
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางจัดซื้อแบบประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร   07/12/2020 - 16:16
ข่าว/รายงาน   สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 4 - 28 ธันวาคม 2563   05/12/2020 - 09:28
ข่าว/รายงาน   ๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   05/12/2020 - 00:05
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอุปกรณ์ควบคุมการเข้าออก (ศสล.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   04/12/2020 - 15:57

Pages