ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
เอกสารดาวน์โหลด   ติดปีกความคิด จาก HiPPS รุ่น 9 : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   30/08/2014 - 15:30
เอกสารดาวน์โหลด   ติดปีกความคิด จาก HiPPS รุ่น 9 : ราชอาณาจักรกัมพูชา   30/08/2014 - 15:30
เอกสารดาวน์โหลด   รายงานประจำปี 2556 สำนักงาน ก.พ. (เผยแพร่ 2557)   30/08/2014 - 10:10
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานจ้างดำเนินโครงการจัดทำคอลัมน์ประจำในหนังสือพิมพ์รายวัน   29/08/2014 - 00:00
เอกสารดาวน์โหลด   HR Variety   27/08/2014 - 10:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (เก๋ง) และรถยนต์โดยสาร (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   15/08/2014 - 08:26
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบการพิจารณารับรองคุณวุฒิด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Accreditation)   15/08/2014 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานจ้างเหมาบริการเผยแพร่คอลัมน์ประจำทางหนังสือพิมพ์รายวัน   14/08/2014 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   14/08/2014 - 00:00
ข่าว/รายงาน   การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการ 22 กรกฎาคม 2557   02/08/2014 - 14:14
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR และร่างเอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์ฯ   01/08/2014 - 00:00
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือน กรกฎาคม 2557   31/07/2014 - 23:59
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนกรกฎาคม 2557   31/07/2014 - 10:27
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานจ้างเหมาจัดทำสื่อสำหรับโครงการ แสดงผลงานวิจัยนักเรียนทุนรัฐบาล : งานวิจัยก้าวไกล นำไทยสู่สากล   31/07/2014 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ สำนักงาน ก.พ.   31/07/2014 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานจ้างเหมาดำเนินโครงการเผยแพร่ผลการเรียนรู้และประสบการณ์จากการฝึกอบรมของกลุ่มกำลังคนคุณภาพ   29/07/2014 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานจ้างเหมาดำเนินโครงการส่งเสริมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคลฯ   29/07/2014 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรับ - ส่งเอกสารของสำนักงาน ก.พ.   28/07/2014 - 08:41
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ระบบสปริงเกอร์ และความสะอาดรอบบริเวณสำนักงาน ก.พ.   25/07/2014 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ สำนักงาน ก.พ.   24/07/2014 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขลิฟต์ สำนักงาน ก.พ.   23/07/2014 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานจ้างเหมากำจัดปลวก มด หนู และแมลงสาบ บริเวณสำนักงาน ก.พ.   23/07/2014 - 00:00
เอกสารดาวน์โหลด   วารสารข้าราชการ ปีที่ 58 ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2557   15/07/2014 - 10:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานจ้างเหมาดำเนินโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ(ม.เชียงใหม่)(เพิ่มเติม)   15/07/2014 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์   13/07/2014 - 00:00
เนื้อหาทั่วไป   Contact Us   04/07/2014 - 02:41
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน 2557   30/06/2014 - 23:59
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนมิถุนายน 2557   30/06/2014 - 09:19
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   จ้างดำเนินโครงการเตรียมกำลังคนคุณภาพเข้าสู่ระบบราชการ (UIS 57)   30/06/2014 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาดำเนินกิจกรรมการแถลงผลการดำเนินงานของ ก.พ.ค. และสัมมนาทางวิชาการฯ   27/06/2014 - 00:00

Pages