ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์   27/09/2006 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง ผลการสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล   26/09/2006 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ระบบสปริงเกอร์และความสะอาดรอบบริเวณสำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี   25/09/2006 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์   07/09/2006 - 00:00
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือน กันยายน 2549   01/09/2006 - 23:59
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาครั้งที่ 2 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   01/09/2006 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์   21/08/2006 - 16:27
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล   15/08/2006 - 08:49
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่ายและซอฟต์แวร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หน้า 26-47   10/08/2006 - 13:52
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่ายและซอฟต์แวร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หน้าที่ 1-25   10/08/2006 - 08:54
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์   07/08/2006 - 08:50
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม 2549   01/08/2006 - 23:59
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง ผลการประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) ส่วนกลาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   21/07/2006 - 00:00
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือน กรกฎาคม 2549   01/07/2006 - 23:59
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   การบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่ายและซอฟต์แวร์ ของสำนักงาน ก.พ.   01/07/2006 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) ส่วนกลาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   16/06/2006 - 08:55
เอกสารดาวน์โหลด   วารสารข้าราชการ ปีที่ 51 ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2549   15/06/2006 - 10:00
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน 2549   04/06/2006 - 23:59
เอกสารดาวน์โหลด   วารสารข้าราชการ ปีที่ 51 ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2549   15/05/2006 - 10:00
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือน พฤษภาคม 2549   01/05/2006 - 23:59
เอกสารดาวน์โหลด   วารสารข้าราชการ ปีที่ 51 ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2549   15/04/2006 - 10:00
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือน เมษายน 2549   01/04/2006 - 23:59
เอกสารดาวน์โหลด   วารสารข้าราชการ ปีที่ 51 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2549   15/03/2006 - 10:00
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือน มีนาคม 2549   01/03/2006 - 23:59
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำรสำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   01/03/2006 - 08:59
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   01/03/2006 - 08:57
เอกสารดาวน์โหลด   วารสารข้าราชการ ปีที่ 51 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549   15/02/2006 - 10:00
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2549   01/02/2006 - 23:59
เอกสารดาวน์โหลด   วารสารข้าราชการ ปีที่ 51 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2549   15/01/2006 - 10:00
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือน มกราคม 2549   01/01/2006 - 23:59

Pages