ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สอบราคาซื้อโปรแกรมจัดทำสื่อการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์   08/01/2008 - 08:59
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือน มกราคม 2551   01/01/2008 - 23:59
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนธันวาคม 2550   31/12/2007 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือสาระน่ารู้เกี่ยวกับการศึกษาต่างประเทศ   18/12/2007 - 11:09
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลมัลติ แบบอิเล็กทรอนิกส์เมลบ็อกซ์   12/12/2007 - 09:07
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   04/12/2007 - 09:10
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล   04/12/2007 - 09:08
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือน ธันวาคม 2550   01/12/2007 - 23:59
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2550   30/11/2007 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สอบราคาซื้อโปรแกรมจัดทำสื่อการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์   27/11/2007 - 09:11
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องบันทึกเวลาการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง   21/11/2007 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารสีระบบดิจิตอล   15/11/2007 - 09:13
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   14/11/2007 - 09:14
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนตุลาคม 2550   31/10/2007 - 14:34
เอกสารดาวน์โหลด   คู่มือการสอบสัมภาษณ์   30/10/2007 - 15:30
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องสอบราคาซื้อเครื่องบันทึกเวลาปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง   18/10/2007 - 09:16
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 1)   09/10/2007 - 00:00
เนื้อหาทั่วไป   HiPPS : ติดต่อเรา   03/10/2007 - 21:00
เนื้อหาทั่วไป   HiPPS : คู่มือ/เอกสาร   03/10/2007 - 19:00
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม 2550   01/10/2007 - 23:59
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2550   01/10/2007 - 23:59
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาครั้งที่ 2 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง สำหรับ 3 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   01/10/2007 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนกันยายน 2550   30/09/2007 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ระบบสปริงเกอร์ และความสะอาดรอบบริเวณสำนักงาน ก.พ. ถนนพิษณุโลก และสำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี   25/09/2007 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลการสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล   24/09/2007 - 00:00
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือน กันยายน 2550   01/09/2007 - 23:59
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนสิงหาคม 2550   31/08/2007 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ระบบสปริงเกอร์ และความสะอาดรอบบริเวณสำนักงาน ก.พ.ฯ   30/08/2007 - 08:52
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล   21/08/2007 - 08:53
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม 2550   01/08/2007 - 23:59

Pages