ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือน มีนาคม 2551   01/03/2008 - 23:59
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2551   29/02/2008 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   11/02/2008 - 08:58
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2551   01/02/2008 - 23:59
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 1)   01/02/2008 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   30/01/2008 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารสีระบบดิจิตอล   25/01/2008 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลการสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือสาระน่ารู้เกี่ยวกับการศึกษาต่างประเทศ   24/01/2008 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   23/01/2008 - 09:17
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลการสอบราคาซื้อโปรแกรมจัดทำสื่อการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์   23/01/2008 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   20/01/2008 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลมัลติ แบบอิเล็กทรอนิกส์เมลบ็อกซ์   17/01/2008 - 00:00
เอกสารดาวน์โหลด   วารสารข้าราชการ ปีที่ 53 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2551   15/01/2008 - 10:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ยกเลิกการสอบราคาซื้อโปรแกรมจัดทำสื่อการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์   08/01/2008 - 09:01
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สอบราคาซื้อโปรแกรมจัดทำสื่อการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์   08/01/2008 - 08:59
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือน มกราคม 2551   01/01/2008 - 23:59
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนธันวาคม 2550   31/12/2007 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือสาระน่ารู้เกี่ยวกับการศึกษาต่างประเทศ   18/12/2007 - 11:09
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลมัลติ แบบอิเล็กทรอนิกส์เมลบ็อกซ์   12/12/2007 - 09:07
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   04/12/2007 - 09:10
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล   04/12/2007 - 09:08
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือน ธันวาคม 2550   01/12/2007 - 23:59
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2550   30/11/2007 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สอบราคาซื้อโปรแกรมจัดทำสื่อการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์   27/11/2007 - 09:11
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องบันทึกเวลาการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง   21/11/2007 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารสีระบบดิจิตอล   15/11/2007 - 09:13
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   14/11/2007 - 09:14
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนตุลาคม 2550   31/10/2007 - 14:34
เอกสารดาวน์โหลด   คู่มือการสอบสัมภาษณ์   30/10/2007 - 15:30
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องสอบราคาซื้อเครื่องบันทึกเวลาปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง   18/10/2007 - 09:16

Pages