ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/03/2021 - 09:08
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/03/2021 - 15:36
ข่าว/รายงาน   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมปฐมนิเทศ HiPPS16   29/03/2021 - 09:37
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวารสารวิชาการและหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/03/2021 - 15:47
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/03/2021 - 15:39
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/03/2021 - 15:25
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสแกนเนอร์ (ศกศ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/03/2021 - 16:22
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กลุ่มงานเลขานุการนักบริหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/03/2021 - 16:20
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (สตค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/03/2021 - 16:19
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (สตค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/03/2021 - 16:18
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (กลุ่มงานเลขานุการนักบริหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/03/2021 - 16:16
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (สวพ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/03/2021 - 16:15
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ (สวพ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/03/2021 - 16:14
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook (กจ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/03/2021 - 16:13
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ (สพค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/03/2021 - 16:12
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (ศบส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/03/2021 - 16:10
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพานพุ่มดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/03/2021 - 14:50
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/03/2021 - 14:11
ข่าว/รายงาน   เปิดรับสมัครทุนรัฐบาลออสเตรเลีย "Australia Awards" ระดับระดับปริญญาโท ให้แก่ข้าราชการพลเรือนไทย จำนวน 10 ทุน   25/03/2021 - 11:16
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/03/2021 - 15:57
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/03/2021 - 13:24
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สลธ. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔)   23/03/2021 - 16:20
เนื้อหาทั่วไป   ยุทธศาสตร์ 20 ปี สำนักงาน ก.พ.   23/03/2021 - 11:14
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/03/2021 - 16:29
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/03/2021 - 16:27
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ขอบเขตของงานจ้างดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564   22/03/2021 - 16:02
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานจ้างดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564   22/03/2021 - 16:01
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/03/2021 - 16:27
ข่าว/รายงาน   ตัวอย่างเอกสาร_ประกาศรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง   19/03/2021 - 13:35
เอกสารดาวน์โหลด   รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2563   19/03/2021 - 10:01

Pages