ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/04/2019 - 16:06
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมมอเตอร์และอุปกรณ์สระว่ายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/04/2019 - 16:03
เอกสารดาวน์โหลด   หนังสือถึงส่วนราชการ เรื่อง แจ้งปรับเปลี่ยนกำหนดการฝึกอบรมหลักสูตร ป.ย.ป. 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 5 - 6   19/04/2019 - 10:17
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศและจ้างเหมารถบรรทุกส่วนบุคคลสำหรับขนส่งอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/04/2019 - 14:54
ข่าว/รายงาน   แบบสำรวจ ความต้องการจ้างงานผู้สูงอายุในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ   18/04/2019 - 10:21
ข่าว/รายงาน   การสัมมนาเชิงปฏิบัติการของ ป.ย.ป. 1 รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 2   17/04/2019 - 17:02
ข่าว/รายงาน   ลงทะเบียนสอบทักษะดิจิทัล IC3 Digital literacy Certification   17/04/2019 - 16:26
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   17/04/2019 - 14:30
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปั๊มระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย (SP01 และ SP02) อาคาร 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/04/2019 - 13:39
ข่าว/รายงาน   พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้   17/04/2019 - 08:49
ข่าว/รายงาน   ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค.   11/04/2019 - 20:28
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับการประชุมเตรียมการ และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสว่าด้วยความร่วมมืออาเซียนด้านกิจการราชการพลเรือน ครั้งที่ 20 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/04/2019 - 16:29
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อธงประจำชาติอาเซียนและธงอาเซียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/04/2019 - 16:28
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ อาคาร 5 และอาคาร 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/04/2019 - 16:28
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างจัดทำ Meeting Application และการเช่าใช้แท็บเล็ต   11/04/2019 - 16:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเตรียมสถานที่ประชุม ผลิตสื่อ และงานถ่ายภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/04/2019 - 13:13
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/04/2019 - 10:45
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/04/2019 - 16:57
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการจัดกิจกรรมการกระตุ้นการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจและการประชุม ก.พ. อาเซียนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/04/2019 - 16:25
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/04/2019 - 15:44
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ (ห้องประชุม 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   09/04/2019 - 16:11
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   09/04/2019 - 16:11
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึกสำหรับหัวหน้าคณะผู้แทน ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส คณะผู้แทน และวิทยากรในการประชุมและแขกรับเชิญของสำนักงาน ก.พ. และร่มพื้นเมือง ใช้ในการศึกษาดูงาน   09/04/2019 - 15:43
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) และปรับปรุงห้องสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   09/04/2019 - 11:02
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตบัตรและป้ายสำหรับคณะผู้แทนและเจ้าหน้าที่สำหรับการประชุมเตรียมการและการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสว่าด้วยความร่วมมืออาเซียนด้านกิจการราชการพลเรือน ครั้งที่ 20   05/04/2019 - 16:26
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ (สวพ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   05/04/2019 - 16:23
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟฟ้า (ศสส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   05/04/2019 - 16:22
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   05/04/2019 - 16:16
ข่าว/รายงาน   งานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2562   05/04/2019 - 11:36
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์ฯ และของที่ระลึกฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   04/04/2019 - 15:58

Pages