ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
เนื้อหาทั่วไป   องค์กรคุ้มครองจริยธรรม (คณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ/กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม)   22/01/2020 - 11:36
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารการสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/01/2020 - 16:28
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สพข. ครั้งที่ 4/2563)   21/01/2020 - 15:30
ข่าว/รายงาน   การเยี่ยมนักเรียนทุนที่เมือง Pau สาธารณรัฐฝรั่งเศส   20/01/2020 - 17:47
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/01/2020 - 16:22
ข่าว/รายงาน   ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานของสำนักงาน ก.พ.   17/01/2020 - 15:34
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานซ่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/01/2020 - 15:28
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว   17/01/2020 - 12:06
ข่าว/รายงาน   ประธาน ก.พ. แห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์ เดินทางมาหารือข้อราชการ เกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือด้านราชการพลเรือน ระหว่างสำนักงาน ก.พ. และ Civil Service Commission แห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ณ สำนักงาน ก.พ. จ.นนทบุรี   17/01/2020 - 09:47
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/01/2020 - 16:27
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/01/2020 - 16:12
ข่าว/รายงาน   โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   15/01/2020 - 09:38
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจำทำป้ายชื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/01/2020 - 16:09
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 4)   14/01/2020 - 16:03
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการบริหารจัดการระบบสารสนเทศการฝึกอบรมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/01/2020 - 14:26
เนื้อหาทั่วไป   พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ   14/01/2020 - 10:56
เนื้อหาทั่วไป   วันข้าราชการพลเรือน   14/01/2020 - 10:41
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/01/2020 - 11:01
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/01/2020 - 16:20
ข่าว/รายงาน   ขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกำหนดแนวทาง วิธีการและเกณฑ์การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program)   10/01/2020 - 14:48
ข่าว/รายงาน   โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 91 และรุ่นที่ 92   09/01/2020 - 16:20
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวารสารวิชาการต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   09/01/2020 - 14:44
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   08/01/2020 - 16:28
ข่าว/รายงาน   สำนักงาน ก.พ. คาดว่าจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ประมาณปลายเดือนมกราคม พ.ศ. 2563   08/01/2020 - 10:17
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ (สพข.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   07/01/2020 - 15:07
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่่อมระบบควบคุมการเปิด-ปิดด้วยบัตร อาคาร 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   07/01/2020 - 15:03
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ (สตป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   07/01/2020 - 15:00
ข่าว/รายงาน   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตร Data Analytics and Visualtization : ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (เพิ่มเติม)   07/01/2020 - 13:11
ข่าว/รายงาน   Australia Elite Universities Interview Program 2020   07/01/2020 - 10:28
ข่าว/รายงาน   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง   07/01/2020 - 09:34

Pages