ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องโทรสาร (กลุ่มงานเลขานุการนักบริหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/10/2020 - 15:51
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สตค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/10/2020 - 15:50
ข่าว/รายงาน   วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕   23/10/2020 - 06:33
เนื้อหาทั่วไป   หน้าหลัก ป.ย.ป   22/10/2020 - 14:45
เนื้อหาทั่วไป   หลักสูตรปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   22/10/2020 - 13:45
ข่าว/รายงาน   การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ของสำนักงาน ก.พ.   22/10/2020 - 11:14
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ดิจิตอลสี (กลุ่มโรงพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/10/2020 - 13:01
ข่าว/รายงาน   เนื่องในโอกาสครบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563   21/10/2020 - 05:21
ข่าว/รายงาน   ประกาศกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2564 (กรณีผู้สมัครสอบที่ได้ลงทะเบียนสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 แต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้)   20/10/2020 - 15:35
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานซ่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/10/2020 - 15:16
ข่าว/รายงาน   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม โครงการพัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๕ กิจกรรมการเสริมสร้างทักษะด้านการบริหารจัดการโครงการ (Project Management)   16/10/2020 - 17:54
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/10/2020 - 15:55
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สลธ. ครั้งที่ 2/2564)   15/10/2020 - 14:25
เนื้อหาทั่วไป   การต่ออายุราชการ   15/10/2020 - 13:43
เนื้อหาทั่วไป   การประเมินผลการปฏิบัติราชการ   15/10/2020 - 13:40
เนื้อหาทั่วไป   การจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ   15/10/2020 - 13:39
เนื้อหาทั่วไป   การรายงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน   15/10/2020 - 13:38
เนื้อหาทั่วไป   การเพิ่มพูนประสิทธิภาพของข้าราชการ   15/10/2020 - 13:26
เนื้อหาทั่วไป   การสั่งให้ออกจากราชการ และการลาออกจากราชการ   15/10/2020 - 13:24
เนื้อหาทั่วไป   การย้าย การโอน การเลื่อน หรือการบรรจุกลับเข้ารับราชการ (เฉพาะตำแหน่งประเภทอำนวยการ)   15/10/2020 - 13:23
เนื้อหาทั่วไป   การสรรหาและการเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ   15/10/2020 - 13:21
เนื้อหาทั่วไป   การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นกรรมการใน ก.พ.   15/10/2020 - 13:20
ข่าว/รายงาน   ผู้บริหารและข้าราชการสำนักงาน ก.พ. เข้าร่วมพิธีและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓   14/10/2020 - 18:14
ข่าว/รายงาน   Update!! สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่น ๆ ประจำปี 2564 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)   14/10/2020 - 17:03
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพวงมาลาดอกไม้ประดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/10/2020 - 16:05
เนื้อหาทั่วไป   การดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล   10/10/2020 - 10:10
ข่าว/รายงาน   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง   09/10/2020 - 18:15
ข่าว/รายงาน   การจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และการรักษาจริยธรรม   09/10/2020 - 10:28
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2563)   08/10/2020 - 16:30
เอกสารดาวน์โหลด   กำลังคนภาครัฐ 2562 : ข้าราชการพลเรือนสามัญ   08/10/2020 - 15:44

Pages