ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องเอกสารสำเร็จรูป ฝาในตัว ไม่มีตราประทับ และอินเด็กซ์กระดาษหยัก ๑๕๐ แกรม A๔ (สีฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/03/2021 - 16:27
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/03/2021 - 16:25
ข่าว/รายงาน   การโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำงวดเดือนเมษายน - มิถุนายน 2564   18/03/2021 - 14:52
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/03/2021 - 14:18
ข่าว/รายงาน   การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน ก.พ.   17/03/2021 - 17:06
เนื้อหาทั่วไป   ทุนการศึกษา Australia Awards   17/03/2021 - 15:41
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/03/2021 - 15:03
ข่าว/รายงาน   ประชุมวิชาการ Online Academic Conference โดยสมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์   16/03/2021 - 16:44
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/03/2021 - 16:25
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวารสารวิชาการต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/03/2021 - 16:18
ข่าว/รายงาน   ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาโท   16/03/2021 - 16:04
ข่าว/รายงาน   สำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลในสาขาวิชาที่ขาดแคลน ประจำปี 2563   12/03/2021 - 17:03
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/03/2021 - 16:24
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานซ่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/03/2021 - 16:21
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องโปรเจ็คเตอร์ห้องประชุม 2 และเครื่องสำรองไฟฟ้า (ส่วนกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/03/2021 - 15:49
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (ศสล.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/03/2021 - 15:48
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ (กค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/03/2021 - 15:47
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (ศสส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/03/2021 - 15:46
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (ศบส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/03/2021 - 15:45
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ (ศกศ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/03/2021 - 15:43
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ (กลุ่มแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/03/2021 - 15:42
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook (สตค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/03/2021 - 15:41
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กลุ่มงานเลขานุการนักบริหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/03/2021 - 15:40
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/03/2021 - 14:41
ข่าว/รายงาน   การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการของสำนักงาน ก.พ.   12/03/2021 - 10:26
ข่าว/รายงาน   การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน ของสำนักงาน ก.พ.   11/03/2021 - 10:21
ข่าว/รายงาน   ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การสอนงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงและการเป็นผู้นำที่เป็นแบบอย่าง โดยการโค้ช (Coaching) และการเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring)" รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564"   10/03/2021 - 16:45
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องเข้าเล่มสันกาว (กลุ่มโรงพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/03/2021 - 15:12
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/03/2021 - 15:05
เนื้อหาทั่วไป   การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2563 - 2565   10/03/2021 - 14:44

Pages