ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนเมษายน 2562   06/06/2019 - 14:02
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   06/06/2019 - 11:50
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเดินสายสัญญาณ VGA ห้องประชุม 5 และ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   05/06/2019 - 14:58
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 15)   05/06/2019 - 10:53
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   04/06/2019 - 16:05
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   04/06/2019 - 16:00
ข่าว/รายงาน   ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562   04/06/2019 - 15:25
ข่าว/รายงาน   รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   04/06/2019 - 15:06
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   04/06/2019 - 10:36
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือน พฤษภาคม 2562   04/06/2019 - 10:25
ข่าว/รายงาน   สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ เลขาธิการ ก.พ. นำนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปี 2562 เข้าเฝ้าฯ   04/06/2019 - 10:24
เนื้อหาทั่วไป   ร้องเรียน/เสนอแนะผ่านศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต   01/06/2019 - 00:00
ข่าว/รายงาน   กิจกรรมการพบปะนักศึกษาในสาธารณรัฐฝรั่งเศส   31/05/2019 - 22:18
ข่าว/รายงาน   ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การศึกษาของสำนักงาน ก.พ.   31/05/2019 - 16:24
ข่าว/รายงาน   ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่ง กวฉ.   31/05/2019 - 16:12
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/05/2019 - 15:35
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/05/2019 - 15:32
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/05/2019 - 15:26
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/05/2019 - 15:24
ข่าว/รายงาน   พิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว   31/05/2019 - 14:50
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/05/2019 - 10:43
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางจ้างที่ปรึกษาสำรวจข้อมูลภาวะการครองชีพของข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/05/2019 - 16:16
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาสำรวจข้อมูลภาวะการครองชีพของข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/05/2019 - 16:10
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงประเทศอาเซียนบวกสาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/05/2019 - 16:08
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/05/2019 - 13:58
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/05/2019 - 13:57
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/05/2019 - 13:55
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/05/2019 - 11:21
ข่าว/รายงาน   การเยี่ยม นทร. ที่เมือง Clermont-Ferrand และ Lyon 21-22 พฤษภาคม 2562   29/05/2019 - 16:09
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบจัดเก็บทะเบียนประวัติข้าราชการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   29/05/2019 - 11:40

Pages