ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/06/2020 - 16:09
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานซ่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/06/2020 - 15:52
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/06/2020 - 14:59
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประดับผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/06/2020 - 14:36
เนื้อหาทั่วไป   Portal ทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม และทุนฝึกอบรม PWST   22/06/2020 - 17:10
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/06/2020 - 14:30
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาโปรแกรมระบบการประมวลผลการสรรหานักเรียนทุนรัฐบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/06/2020 - 16:29
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/06/2020 - 16:07
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ศสล. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓)   19/06/2020 - 15:50
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/06/2020 - 15:41
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/06/2020 - 15:39
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ   19/06/2020 - 15:14
หนังสือเวียน   หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่งอย่างอื่นเท่ากับการดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑   19/06/2020 - 15:03
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือและฐานข้อมูลผลสำรวจค่าตอบแทนภาคเอกชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/06/2020 - 15:17
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมกันสาดฝั่งศูนย์สุขภาพ   18/06/2020 - 15:12
ข่าว/รายงาน   รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการจัดทำต้นทุนผลผลิตของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   18/06/2020 - 13:32
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ (ชอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/06/2020 - 10:13
ข่าว/รายงาน   ประกาศกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2563 (ใหม่!)   18/06/2020 - 07:02
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ศจ. ครั้งที่ 1/2563)   17/06/2020 - 14:47
ข่าว/รายงาน   ผลสำรวจความพึงพอใจการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2562   16/06/2020 - 17:01
ข่าว/รายงาน   ผลประเมินความพึงพอใจขั้นตอนการให้บริการสมัครสอบภาคเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562   16/06/2020 - 17:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/06/2020 - 16:28
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/06/2020 - 16:25
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแผ่นเลคเชอร์เก้าอี้ประชุม อาคาร 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/06/2020 - 16:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ (สวพ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/06/2020 - 15:42
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (ศสล.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/06/2020 - 15:38
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (สตค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/06/2020 - 15:30
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/06/2020 - 14:17
เนื้อหาทั่วไป   ทุนฝึกอบรม PWST ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)   15/06/2020 - 12:13
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาการเช่าสิทธิการใช้งานโปรแกรมจัดการสำนักงานและระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/06/2020 - 16:03

Pages