ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิด Tablet (สพข.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/06/2020 - 16:19
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือน พฤษภาคม 2563   10/06/2020 - 14:18
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   09/06/2020 - 16:19
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   08/06/2020 - 16:29
หนังสือเวียน   หลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงและผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงที่จัดโดยส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นที่ ก.พ. รับรอง   08/06/2020 - 16:21
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า และจอคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (สตค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   08/06/2020 - 15:38
ข่าว/รายงาน   ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง มาตรการสำหรับบุคลากรภาครัฐและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ในการเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ ฉบับที่ 3   05/06/2020 - 18:52
ข่าว/รายงาน   จุลสาร ก.พ.ค. News ปีที่ 3 ฉบับที่ 2/2563 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)   04/06/2020 - 15:40
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมภายในอาคาร 3, 4, 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   04/06/2020 - 15:06
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเคมีสำหรับสระว่ายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   04/06/2020 - 14:52
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (สพข. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓) นบส. ๒ รุ่นที่ ๑๒   04/06/2020 - 11:07
ข่าว/รายงาน   คณะผู้บริหารและข้าราชการ สำนักงาน ก.พ. ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓   03/06/2020 - 09:50
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   02/06/2020 - 16:24
ข่าว/รายงาน   ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   02/06/2020 - 13:25
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   01/06/2020 - 16:29
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาการเช่าสิทธิการใช้งานโปรแกรมจัดการสำนักงานและระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมติดต้้ง   01/06/2020 - 15:49
เอกสารดาวน์โหลด   ขั้นตอนดำเนินการ uis63   31/05/2020 - 15:05
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/05/2020 - 16:27
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ (ศกศ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/05/2020 - 16:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   29/05/2020 - 10:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/05/2020 - 16:28
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาโปรแกรมการประมวลผลแบบประเมินความสนใจของบุคคลที่มีต่องานราชการไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/05/2020 - 16:28
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/05/2020 - 16:10
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง และจอรับภาพ ชนิดขาตั้ง จำนวน ๑ จอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/05/2020 - 16:05
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประดับผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/05/2020 - 15:40
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเประกอบการเรียนกิจกรรม Leadership Coaching Development "หัวใจแห่งการโค้ช" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/05/2020 - 13:15
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/05/2020 - 16:28
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ขอบเขตของงาน และร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าสิทธิการใช้งานโปรแกรมจัดการสำนักงานและระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมติดตั้ง   26/05/2020 - 16:15
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางการเช่าสิทธิการใช้งานโปรแกรมจัดการสำนักงานและระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมติดตั้ง   26/05/2020 - 16:15
ข่าว/รายงาน   สำรวจความเห็นต่อร่างระเบียบ ก.ม.จ.   25/05/2020 - 17:21

Pages