ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
ข่าว/รายงาน   โครงการการพัฒนาข้าราชการในระบบบริหารกำลังคนคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   29/05/2019 - 09:43
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตบัตรและป้ายสำหรับคณะผู้แทนและเจ้าหน้าที่สำหรับการประชุมประสานงานหลัก ก.พ. อาเซียน ปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/05/2019 - 16:12
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมท่อเมนส่งน้ำประปาจากมิเตอร์ไปถังเก็บน้ำใต้ดิน อาคาร 2 และ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/05/2019 - 16:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับการประชุมและของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/05/2019 - 14:05
ข่าว/รายงาน   รายชื่อข้าราชการผู้เข้ารับการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยแบบประเมินสมรรถนะ สำนักงาน ก.พ. เพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นที่ 15   28/05/2019 - 08:46
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/05/2019 - 11:03
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/05/2019 - 10:57
ข่าว/รายงาน   Thailand HR TECH Conference & Exposition 2019   24/05/2019 - 15:59
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/05/2019 - 16:16
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/05/2019 - 16:05
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/05/2019 - 16:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/05/2019 - 15:25
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานซ่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/05/2019 - 14:56
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี (กบส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/05/2019 - 14:56
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สตค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/05/2019 - 14:56
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/05/2019 - 14:01
หนังสือเวียน   แผนปฏิบัติการด้านการสร้างและพัฒนากำลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ์เพื่อการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์   23/05/2019 - 10:36
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศทุนของรัฐบาลแบบบูรณาการ (Business Intelligence : BI) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/05/2019 - 16:23
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/05/2019 - 15:48
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/05/2019 - 13:25
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/05/2019 - 13:24
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/05/2019 - 13:24
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/05/2019 - 11:26
ข่าว/รายงาน   มิติใหม่ของการเข้าถึงข้อมูลด้วยการสแกน AR Code   17/05/2019 - 16:05
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/05/2019 - 14:47
ข่าว/รายงาน   แบบสำรวจเกี่ยวกับบ้านพักราชการของส่วนราชการ   16/05/2019 - 14:15
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์อ๊อฟเซท (กลุ่มโรงพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/05/2019 - 16:25
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/05/2019 - 15:17
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ยกเลิกประกาศและเอกสารการจ้างที่ปรึกษาด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป การจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาเครื่องมือสำหรับการส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม   15/05/2019 - 15:15
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/05/2019 - 15:05

Pages