ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างที่ปรึกษาโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส. 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   05/03/2020 - 15:03
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   05/03/2020 - 10:59
ข่าว/รายงาน   หลักเกณฑ์สำหรับให้ข้าราชการปฏิบัติงานภายในที่พัก ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี   05/03/2020 - 10:11
ข่าว/รายงาน   ประกาศด่วน! เลื่อนการอบรมปฐมนิเทศนักเรียนทุนรัฐบาลก่อนสมัครสถานศึกษา (ทุนระดับมัธยม) ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 ออกไปก่อน   04/03/2020 - 16:17
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาในการพัฒนาและดำเนินโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) รุ่นที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   04/03/2020 - 15:08
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาในการพัฒนาและดำเนินโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) รุ่นที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   04/03/2020 - 15:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   04/03/2020 - 14:02
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องโทรสาร (สพค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   03/03/2020 - 16:25
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   03/03/2020 - 16:22
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเจลแอลกอฮอล์   03/03/2020 - 13:01
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563   03/03/2020 - 11:29
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   03/03/2020 - 11:02
เนื้อหาทั่วไป   ทุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมวิชาการนานาชาติ ซึ่งมีสถาบันการศึกษา/สถาบันอบรม/หน่วยราชการในต่างประเทศตอบรับแล้ว   02/03/2020 - 16:24
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   02/03/2020 - 16:18
เนื้อหาทั่วไป   ทุนสำหรับผู้ได้รับการตอบรับให้เข้าฝึกอบรมจากสถาบันในต่างประเทศ   02/03/2020 - 16:05
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเจลแอลกอฮอล์   02/03/2020 - 14:00
ข่าว/รายงาน   ผลการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งพนักงานธุรการของสำนักงาน ก.พ.   02/03/2020 - 10:12
ข่าว/รายงาน   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program) (เพิ่มรายละเอียดวิธีการคัดเลือก)   28/02/2020 - 18:25
ข่าว/รายงาน   งานวันมูลนิธิพันเอก จินดา ณ สงขลา ประจำปี พ.ศ. 2563   28/02/2020 - 16:21
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (สพค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/02/2020 - 16:20
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/02/2020 - 13:55
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/02/2020 - 13:54
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/02/2020 - 13:20
ข่าว/รายงาน   (ยกเลิก) วันคุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสร้างวินัยข้าราชการ   28/02/2020 - 13:15
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/02/2020 - 16:29
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวารสารวิชาการต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/02/2020 - 16:29
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศของสำนักงาน ก.พ.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/02/2020 - 16:20
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานซ่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/02/2020 - 09:50
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องโทรสาร (ศบส.)   26/02/2020 - 13:01
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนมกราคม 2563   26/02/2020 - 10:35

Pages