ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
เอกสารดาวน์โหลด   วารสารข้าราชการ ปีที่ 61 ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562   06/01/2020 - 11:14
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สพข. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓)   03/01/2020 - 16:09
ข่าว/รายงาน   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตร Data Analytics and Visualtization : ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง   03/01/2020 - 12:02
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือน ธันวาคม 2562   03/01/2020 - 11:41
ข่าว/รายงาน   สวัสดีปีใหม่ 2563   01/01/2020 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการพัฒนาหลักสูตรและสื่อประกอบหลักสูตรบน OCSC Lerning Space ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   27/12/2019 - 15:35
ข่าว/รายงาน   เลขาธิการ ก.พ. นำคณะผู้บริหารสำนักงาน ก.พ. เข้าสวัสดีปีใหม่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ 2563   26/12/2019 - 11:18
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/12/2019 - 11:12
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางซื้อแบบประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร   25/12/2019 - 16:05
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ขอบเขตของงานซื้อแบบประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/12/2019 - 16:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/12/2019 - 14:37
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวารสาารวิชาการและหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/12/2019 - 15:48
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/12/2019 - 15:43
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/12/2019 - 15:38
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างที่ปรึกษาในการพัฒนาและดำเนินโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (มหาวิทยาลัยบูรพา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/12/2019 - 15:15
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/12/2019 - 15:46
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางจ้างเหมาดำเนินการพัฒนาหลักสูตรและสื่อประกอบหลักสูตรบน OCSC Learning Space ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   20/12/2019 - 15:30
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ขอบเขตของงานจ้างเหมาดำเนินการพัฒนาหลักสูตรและสื่อประกอบหลักสูตรบน OCSC Learning Space ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   20/12/2019 - 15:30
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ร่างประกาศประกวดราคางานจ้างเหมาดำเนินการพัฒนาหลักสูตรและสื่อประกอบหลักสูตรบน OCSC Learning Space ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   20/12/2019 - 15:30
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้าและโน๊ตบุ๊ค (ส่วนกลาง)   18/12/2019 - 16:29
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (ศสส.)   18/12/2019 - 16:29
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/12/2019 - 16:27
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/12/2019 - 16:25
หนังสือเวียน   การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานวิชาการสหกรณ์   18/12/2019 - 13:53
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเคมีสำหรับสระว่ายน้ำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/12/2019 - 16:23
ข่าว/รายงาน   ก.พ. ปรับหลักสูตรการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 ภาค ก. มีอะไรใหม่ พร้อม Update ล่าสุด! ตัวอย่างแนวข้อสอบภาค ก. ที่ปรับหลักสูตรใหม่   17/12/2019 - 10:44
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ดิจิตอลสี (กลุ่มโรงพิมพ์)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/12/2019 - 16:20
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเคมีสำหรับสระว่ายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/12/2019 - 16:07
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานจ้างเหมาดำเนินการบริหารจัดการระบบสารสนเทศการฝึกอบรมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   13/12/2019 - 16:20
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำและซ่อมแซมที่วางคีย์บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/12/2019 - 16:13

Pages