ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนมกราคม 2563   26/02/2020 - 10:35
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนย้ายเอกสาร ครุภัณฑ์ วัสดุและอุปกรณ์ของกลุ่มห้องสมุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/02/2020 - 16:20
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/02/2020 - 16:15
เอกสารดาวน์โหลด   รวมเล่มบทความติดปีกความคิด HiPPS รุ่น 13   25/02/2020 - 10:23
เนื้อหาทั่วไป   การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย การจัดทำคำอธิบายและคำแปลของกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์ ตาม พ.ร.บ.หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 2562   25/02/2020 - 10:17
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/02/2020 - 11:34
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/02/2020 - 15:03
ข่าว/รายงาน   ทุนรัฐบาลไอร์แลนด์ ประจำปี 2563   20/02/2020 - 11:40
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวารสารวิชาการและหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/02/2020 - 10:59
ข่าว/รายงาน   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรฯ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินฯ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการของสำนักงาน ก.พ.   20/02/2020 - 06:39
ข่าว/รายงาน   ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๑ มหาวิทยาลัยบูรพา   19/02/2020 - 15:43
เอกสารดาวน์โหลด   มุมมองมุมคิด 12   19/02/2020 - 13:50
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการพัฒนาหลักสูตรและสื่อประกอบหลักสูตรบน OCSC Learning Space ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   19/02/2020 - 10:35
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/02/2020 - 16:29
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/02/2020 - 16:22
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/02/2020 - 16:22
เอกสารดาวน์โหลด   บทความ: มิติใหม่ของทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.7) (ปีที่ 61 เล่มที่ 2-2562 , 22-24)   17/02/2020 - 09:52
เอกสารดาวน์โหลด   บทควาท: ทำไม Agility จึงสำคัญกับงานในอนาคต (ปีที่ 61 เล่มที่ 3-2562 , 4-5)   17/02/2020 - 09:44
เอกสารดาวน์โหลด   บทความ: ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผันต่อการบริหารราชการ (ปีที่ 61 เล่มที่ 2-2562 , 4-6)   17/02/2020 - 09:36
เอกสารดาวน์โหลด   บทความ: "การพลิกโฉม" สู่ "องค์กรที่พร้อมปรับเปลี่ยน" ใน "ยุคการเปลี่ยนแปลงที่พลิกผัน" (ปีที่ 61 เล่มที่ 2-2562 , 8-10)   17/02/2020 - 09:30
เอกสารดาวน์โหลด   บทความ: นวัตกรรมบริหารคน : เรื่องเล่าจากการดูงานในประเทศแคนาดา (ปีที่ 61 เล่มที่ 3-2562 , 12-16)   17/02/2020 - 09:22
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องทำลายเอกสาร (สพข.)   14/02/2020 - 16:26
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ (สวพ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/02/2020 - 16:25
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/02/2020 - 16:22
ข่าว/รายงาน   การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ของสำนักงาน ก.พ.   14/02/2020 - 16:17
ข่าว/รายงาน   บทความเรื่อง Digital Disruption และมาตรการรับมือด้าน HR ของภาครัฐ   14/02/2020 - 11:06
เนื้อหาทั่วไป   ASEAN Civil Service Development Program for HR Innovations   14/02/2020 - 10:46
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/02/2020 - 16:29
ข่าว/รายงาน   สนร. เยอรมนี ตรวจเยี่ยมและติดตามการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษา ในแคว้นบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก แคว้นไรน์ลันด์-ฟัลซ์ และแคว้นซาร์ลันด์   13/02/2020 - 15:41
ข่าว/รายงาน   สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ร่วมงานพิธีวันกองทัพไทย และงานประดับยศ ณ กรุงเบอร์ลิน   13/02/2020 - 15:30

Pages