ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ สำนักงาน ก.พ. ระยะเวลา 3 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/09/2020 - 16:01
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระยะเวลา ๓ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/09/2020 - 15:55
ข่าว/รายงาน   วันมหิดล 24 กันยายน   24/09/2020 - 14:42
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ระบบสปริงเกอร์ และความสะอาด รอบบริเวณสำนักงาน ก.พ. ระยะเวลา 3 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/09/2020 - 13:35
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริหารงานระบบอาคารของสำนักงาน ก.พ. และบริการพนักงานขับรถยนต์ ระยะเวลา ๓ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/09/2020 - 12:50
ข่าว/รายงาน   แจ้งรายชื่อ HiPPS และกำหนดการปฐมนิเทศเพื่อใช้งาน Platform การเรียนรู้หลักสูตร YourNextU for HiPPS 15   23/09/2020 - 17:26
ข่าว/รายงาน   กระทรวงแรงงาน จัดงาน Job Expo Thailand 2020 มหกรรมการจัดหางานครั้งยิ่งใหญ่ระดับประเทศ   23/09/2020 - 14:11
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณสำนักงาน ก.พ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/09/2020 - 16:27
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขลิฟต์ สำนักงาน ก.พ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/09/2020 - 16:26
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/09/2020 - 16:25
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมโทรทัศน์สี (ห้อง ชกพ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/09/2020 - 15:39
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ (สตค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/09/2020 - 15:38
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (สวพ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/09/2020 - 15:36
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สตค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/09/2020 - 15:34
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (ศสล.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/09/2020 - 15:32
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (สวพ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/09/2020 - 15:31
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (สกม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/09/2020 - 15:30
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ สำนักงาน ก.พ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/09/2020 - 15:20
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก มด หนู และแมลงสาบ บริเวณสำนักงาน ก.พ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/09/2020 - 15:00
เนื้อหาทั่วไป   Digital Garage   21/09/2020 - 14:45
ข่าว/รายงาน   รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program) โดยการอบรมรูปแบบออนไลน์หลักสูตร YourNextU   18/09/2020 - 18:53
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไข ระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และซอฟต์แวร์ ของสำนักงาน ก.พ. โดยวิธีคัดเลือก   18/09/2020 - 16:19
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีคัดเลือก   18/09/2020 - 16:05
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบกล้องวงจรปิดของสำนักงาน ก.พ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/09/2020 - 15:40
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเคมีสำหรับสระว่ายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/09/2020 - 15:31
ข่าว/รายงาน   เอกสารประกอบการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการในระบบกำลังคนคุณภาพ พ.ศ. 2563   18/09/2020 - 11:06
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการแต่งตั้งนักบริหารระดับสูง (Senior Executive Information System : SEIS)   17/09/2020 - 16:13
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการแต่งตั้งนักบริหารระดับสูง (Senior Executive Information System : SEIS)   17/09/2020 - 16:10
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/09/2020 - 14:03
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบท่อน้ำทิ้งเครื่องปรับอากาศ (ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมชั้น 8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/09/2020 - 16:08

Pages