ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
ข่าว/รายงาน   ขอเลื่อนการสัมมนาเพื่อพิจารณาและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนและมาตรการเฝ้าระวัง การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ (หลักเกณฑ์การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส (Whistle Blower)) ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔   13/07/2021 - 11:58
เนื้อหาทั่วไป   ข่าวประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาล   10/07/2021 - 21:14
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   06/07/2021 - 14:12
หนังสือเวียน   แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน   05/07/2021 - 15:30
ข่าว/รายงาน   จุลสาร ก.พ.ค. News ปีที่ 4 ฉบับที่ 2/2564 (เดือนกุมภาพันธ์ 2564 - พฤษภาคม 2564) เปิดให้อ่านแล้ววันนี้   05/07/2021 - 14:32
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ อาคารสำนักงาน ก.พ. อาคาร ๒ และอาคาร ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   02/07/2021 - 16:28
ข่าว/รายงาน   เลขาธิการ ก.พ. พร้อมด้วยฝ่ายบริหารสำนักงาน ก.พ. เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   02/07/2021 - 15:49
ข่าว/รายงาน   บรรยายพิเศษงานประชุมเครือข่ายวิชาการสุขภาพ Health Challenge ประเทศไทย   02/07/2021 - 15:31
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.๒) รุ่นที่ ๑๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   02/07/2021 - 13:53
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานซ่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   01/07/2021 - 15:12
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน 2564   01/07/2021 - 13:45
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศอาคารสำนักงาน ก.พ. อาคาร ๒ และอาคาร ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   30/06/2021 - 16:27
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาดำเนินการโครงการพัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 16 : หลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทำงานสำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง   30/06/2021 - 16:02
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางจ้างที่ปรึกษาดำเนินการโครงการพัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 16 : หลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทำงานสำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง   30/06/2021 - 16:01
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (ศบส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/06/2021 - 15:59
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สตป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/06/2021 - 15:08
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/06/2021 - 15:07
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องโทรสาร (สพค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/06/2021 - 15:06
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า และเครื่องคอมพิวเตอร์ (ศสส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/06/2021 - 15:05
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (ทป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/06/2021 - 15:04
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (สตค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/06/2021 - 15:03
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (สวพ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/06/2021 - 15:01
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ (ศสล.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/06/2021 - 15:00
ข่าว/รายงาน   วีดิทัศน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ 89   30/06/2021 - 13:45
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ศศล. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔)   30/06/2021 - 13:43
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/06/2021 - 11:31
ข่าว/รายงาน   หนังสือ ๘๙ ปี สำนักนายกรัฐมนตรี   30/06/2021 - 10:24
ข่าว/รายงาน   ส่วนราชการที่จะเปิดรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ (ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิ.ย. 64)   29/06/2021 - 14:03
ข่าว/รายงาน   ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสอนงานเพื่อการเปลี่ยนแปลง และการเป็นผู้นำที่เป็นแบบอย่าง โดยการโค้ช (Coaching) และการเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) รุ่นที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)   28/06/2021 - 18:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนพฤษภาคม 2564   28/06/2021 - 10:29

Pages