ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   07/04/2020 - 16:13
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือน มีนาคม 2563   03/04/2020 - 11:46
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ทป.ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓)   02/04/2020 - 16:01
ข่าว/รายงาน   การพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19   02/04/2020 - 14:22
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   01/04/2020 - 14:05
ข่าว/รายงาน   พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2563   01/04/2020 - 00:01
เอกสารดาวน์โหลด   คู่มือการดำเนินการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบ 60 ปี รับราชการต่อไป (เผยแพร่ 2563)   31/03/2020 - 12:25
เนื้อหาทั่วไป   ติดต่อเราช่วง COVID   31/03/2020 - 10:30
เอกสารดาวน์โหลด   รวมเล่มบทความติดปีกความคิด HiPPS รุ่น 14   31/03/2020 - 10:11
เอกสารดาวน์โหลด   มุมมองมุมคิด 13   31/03/2020 - 09:43
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/03/2020 - 15:45
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบโปรแกรมกลางด้านสารสนเทศทรัพยากรบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/03/2020 - 15:21
หนังสือเวียน   แนวทางการบริหารจัดการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ   30/03/2020 - 15:15
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบโปรแกรมกลางด้านสารสนเทศทรัพยากรบุคคล   30/03/2020 - 15:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษาในต่างประเทศระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563   30/03/2020 - 14:22
ข่าว/รายงาน   โครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program) รอบ 1 เมษายน 2563 (เลื่อนการเริ่มโครงการฯ)   27/03/2020 - 19:20
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติกเกอร์ขาวด้าน A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/03/2020 - 16:30
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวารสารวิชาการและหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/03/2020 - 16:25
Webform   work from home report   27/03/2020 - 15:23
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/03/2020 - 15:18
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบการพิจารณารับรองคุณวุฒิด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Accreditation) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/03/2020 - 16:22
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/03/2020 - 16:15
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๕)   26/03/2020 - 14:56
เนื้อหาทั่วไป   OCSC work from home 2020 manual   25/03/2020 - 18:02
ข่าว/รายงาน   Update! ข่าวจากสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.อังกฤษ)   25/03/2020 - 17:23
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/03/2020 - 14:03
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องโทรสาร (กลุ่มงานสารบรรณและกลุ่มงานคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/03/2020 - 13:01
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook (ศสส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/03/2020 - 16:25
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563   23/03/2020 - 14:33
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/03/2020 - 13:28

Pages