ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
ข่าว/รายงาน   เอกสารประกอบการบรรยาย Year End Conference 2019   19/11/2019 - 13:42
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/11/2019 - 16:21
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/11/2019 - 16:20
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สพค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/11/2019 - 13:01
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สพข. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓)   18/11/2019 - 11:11
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/11/2019 - 15:05
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ร่างประกาศและประวกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (เก๋ง) และรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ระยะเวลา ๓ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   14/11/2019 - 16:15
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (เก๋ง) และรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ระยะเวลา ๓ เดือนฯ   14/11/2019 - 16:05
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ร่างขอบเขตของงานเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (เก๋ง) และรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ระยะเวลา ๓ เดือนฯ   14/11/2019 - 16:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาบริหารงานระบบอาคารของสำนักงาน ก.พ. และบริการพนักงานขับรถยนต์ ระยะเวลา ๙ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   13/11/2019 - 16:20
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ร่างประกาศและประกวดราคาจ้างเหมาบริหารงานระบบอาคารของสำนักงาน ก.พ. และบริการพนักงานขับรถยนต์ ระยะเวลา ๙ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   13/11/2019 - 16:13
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางจ้างเหมาบริหารงานระบบอาคารของสำนักงาน ก.พ. และบริการพนักงานขับรถยนต์ ระยะเวลา ๙ เดือน โดยวิธี e-bidding   13/11/2019 - 16:13
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ปรกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ทป. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓)   13/11/2019 - 16:10
ข่าว/รายงาน   ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562 เพิ่มเติม (กรณีผู้สมัครสอบที่ได้ลงทะเบียนสมัครสอบ แต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้)   13/11/2019 - 11:13
เนื้อหาทั่วไป   OCSC Learning Portal   13/11/2019 - 09:29
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ร่างขอบเขตของงานการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระยะเวลา ๙ เดือน และร่างประกาศและร่างประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระยะเวลา ๙ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/11/2019 - 16:25
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระยะเวลา ๙ เดือน   11/11/2019 - 16:15
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องโทรสาร (กลุ่มงานเลขานุการนักบริหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2019 - 16:09
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (สกม.)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2019 - 16:08
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้าและเครื่องพิมพ์ (กลุ่มห้องสมุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2019 - 16:05
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2562)   07/11/2019 - 16:21
ข่าว/รายงาน   กฐินพระราชทาน สำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2562   07/11/2019 - 15:54
เอกสารดาวน์โหลด   ผลสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบฯ 2561 ของข้าราชการพลเรือนสามัญในภาพรวม   07/11/2019 - 09:50
ข่าว/รายงาน   การปฏิบัติงานในโครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team : PWST) ภายใต้ชื่อ “โครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program)” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบขยายผล ๑ เมษายน ๒๕๖๓   07/11/2019 - 09:29
ข่าว/รายงาน   มหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ ครั้งที่ 16   06/11/2019 - 14:49
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม 2562   06/11/2019 - 11:51
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษคุณภาพมาตรฐาน ขนาด A๔ ๘๐ แกรม (ฉลากเขียว มอก.)   06/11/2019 - 11:38
ข่าว/รายงาน   สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2563   01/11/2019 - 16:12
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวารสารวิชาการและหนังสือพิมพ์   31/10/2019 - 16:15
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/10/2019 - 16:13

Pages