ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
ข่าว/รายงาน   การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรมของสำนักงาน ก.พ. ครั้งที่ 2   09/08/2019 - 16:33
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   09/08/2019 - 16:25
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   09/08/2019 - 16:20
ข่าว/รายงาน   ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง โครงการทุนฝึกอบรมสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program) ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ   09/08/2019 - 14:23
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสำนักงาน ก.พ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   08/08/2019 - 16:20
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   08/08/2019 - 16:06
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องไสกาว (กลุ่มโรงพิมพ์)   08/08/2019 - 16:05
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   08/08/2019 - 16:05
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   08/08/2019 - 16:01
ข่าว/รายงาน   TS62 NEWSLETTER Week 8   08/08/2019 - 10:00
ข่าว/รายงาน   TS62 NEWSLETTER Week 7   08/08/2019 - 09:57
เนื้อหาทั่วไป   Appointment PowerBI   07/08/2019 - 16:50
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ สื่อนิทรรศการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   07/08/2019 - 16:48
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   06/08/2019 - 15:40
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมสไลด์ โดยเฉพาะเจาะจง   06/08/2019 - 14:30
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือน กรกฎาคม 2562   06/08/2019 - 13:50
ข่าว/รายงาน   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ของนักเรียนทุนรัฐบาลประเภททุนฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   05/08/2019 - 16:34
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 10 อาคารที่ทำการสำนักงาน ก.พ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   05/08/2019 - 16:29
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก WORKSTATION สำหรับงานประมวลผลระดับสูง พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   05/08/2019 - 16:09
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   05/08/2019 - 15:07
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   05/08/2019 - 15:05
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับการประชุมและของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   05/08/2019 - 14:01
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   05/08/2019 - 13:50
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   05/08/2019 - 13:18
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพื้นอาคารจอดรถ (อาคาร 10 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   02/08/2019 - 16:27
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   02/08/2019 - 16:26
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   02/08/2019 - 16:12
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริต โดยวิธีเฉพาะเจาจะจง   02/08/2019 - 14:56
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารผ้าไนล่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   02/08/2019 - 14:53
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศและรถบัสปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   02/08/2019 - 14:47

Pages