ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
ข่าว/รายงาน   ประกาศเตือนภัยพายุไต้ฝุ่นหมายเลข 19 จากสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น   11/10/2019 - 10:57
เนื้อหาทั่วไป   ข้อแนะนำสำหรับการดำเนินงาน   09/10/2019 - 10:54
ข่าว/รายงาน   การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)   09/10/2019 - 10:40
เนื้อหาทั่วไป   ถอดบทเรียนจากประสบการณ์ กรมบังคับคดี   09/10/2019 - 10:11
หนังสือเวียน   การจัดทำแผนการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์สำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ที่จะให้รับราชการต่อไป   09/10/2019 - 09:22
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 2)   08/10/2019 - 11:41
Team   นางสุทธิลักษณ์ เอื้อจิตถาวร   07/10/2019 - 12:02
Team   นางสาวพัชรา เพ็ชรทวี   06/10/2019 - 13:01
เอกสารดาวน์โหลด   มาตรการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ ปีงบประมาณ 2562-2566   04/10/2019 - 11:49
ข่าว/รายงาน   กิจกรรมพบปะนักเรียนและนักศึกษาไทยในสาธารณรัฐฝรั่งเศส   03/10/2019 - 15:20
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือน กันยายน 2562   02/10/2019 - 15:23
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนกรกฎาคม 2562   02/10/2019 - 09:44
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนมิถุนายน 2562   02/10/2019 - 09:43
ข่าว/รายงาน   ฝ่ายบริหารและข้าราชการสำนักงาน ก.พ. วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 1 ตุลาคม 2562   02/10/2019 - 09:37
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   01/10/2019 - 15:56
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   01/10/2019 - 15:54
Team   MRS. SUTTILAK UECHITTAWORN   01/10/2019 - 03:05
Team   MS. PATCHARA PETTAWEE   01/10/2019 - 03:04
Team   MR. PIROON PHIENLUMLERT   01/10/2019 - 03:03
Team   MS. CHOMNAAD SRISAWASDI   01/10/2019 - 03:02
Team   MRS. SRISMORN KASISIL   01/10/2019 - 03:01
Team   MS. SULUKKANA THAMMANUSATI   01/10/2019 - 02:03
Team   MR. PIYAWAT SIVARAKS   01/10/2019 - 02:02
Team   MRS. CHUTIMA HANPACHERN   01/10/2019 - 02:01
Team   M.L. PATCHARAPAKORN DEVAKULA   01/10/2019 - 01:01
ข่าว/รายงาน   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง   30/09/2019 - 15:10
ข่าว/รายงาน   สำนักงาน ก.พ. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร นบส.1 รุ่นที่ 89 และรุ่นที่ 90 และหลักสูตร นบส.2 รุ่นที่ 10   30/09/2019 - 14:00
ข่าว/รายงาน   พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ระหว่าง สำนักงาน ก.พ. และ กระทรวงภายในแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)   30/09/2019 - 11:09
หนังสือเวียน   การเพิ่มเติมทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล   30/09/2019 - 09:45
หนังสือเวียน   การใช้ระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์   27/09/2019 - 20:37

Pages