ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/02/2019 - 16:27
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/02/2019 - 16:26
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ (ชอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/02/2019 - 14:56
ข่าว/รายงาน   เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย เข้าพบ เลขาธิการ ก.พ. เพื่อหารือถึงความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างประเทศไทยและประเทศไอร์แลนด์   08/02/2019 - 17:55
หนังสือเวียน   การปรับปรุงบัญชีตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนดให้เป็นตำแหน่งที่ได้รับราชการต่อไป ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป พ.ศ. 2552   08/02/2019 - 16:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   08/02/2019 - 14:32
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรคุ้มครองจริยธรรมประจำส่วนราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   07/02/2019 - 16:30
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร ๑ และ อาคาร ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   07/02/2019 - 16:30
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการพัฒนาหลักสูตรและสื่อประกอบหลักสูตรบน OCSC Learning Space ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)   07/02/2019 - 16:28
ข่าว/รายงาน   การศึกษาระดับปริญญาเอกในประเทศฝรั่งเศส   07/02/2019 - 15:28
เอกสารดาวน์โหลด   คู่มือการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ : การสอบแข่งขัน   07/02/2019 - 14:06
ข่าว/รายงาน   การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ของสำนักงาน ก.พ.   07/02/2019 - 09:33
ข่าว/รายงาน   การตรวจเยี่ยม นทร. ที่เมือง Montpellier - ประเทศฝรั่งเศส   06/02/2019 - 23:09
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   06/02/2019 - 16:18
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   05/02/2019 - 16:22
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   05/02/2019 - 16:10
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   05/02/2019 - 16:07
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   05/02/2019 - 16:06
เนื้อหาทั่วไป   ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)   05/02/2019 - 14:35
เนื้อหาทั่วไป   มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย ม.9(7)   05/02/2019 - 14:28
เนื้อหาทั่วไป   คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)   05/02/2019 - 14:21
เนื้อหาทั่วไป   นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)   05/02/2019 - 14:13
เนื้อหาทั่วไป   ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)   05/02/2019 - 14:07
เนื้อหาทั่วไป   Contact Us   05/02/2019 - 09:18
เนื้อหาทั่วไป   20th ACCSM Thailand   04/02/2019 - 17:48
เนื้อหาทั่วไป   Report   04/02/2019 - 17:44
เนื้อหาทั่วไป   Related Law   04/02/2019 - 17:42
เนื้อหาทั่วไป   Training & Development   04/02/2019 - 17:40
เนื้อหาทั่วไป   Recruitment   04/02/2019 - 17:36
เนื้อหาทั่วไป   Position & Workforce   04/02/2019 - 17:29

Pages