ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจำทำป้ายชื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/01/2020 - 16:09
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 4)   14/01/2020 - 16:03
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการบริหารจัดการระบบสารสนเทศการฝึกอบรมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/01/2020 - 14:26
เนื้อหาทั่วไป   พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ   14/01/2020 - 10:56
เนื้อหาทั่วไป   วันข้าราชการพลเรือน   14/01/2020 - 10:41
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/01/2020 - 11:01
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/01/2020 - 16:20
ข่าว/รายงาน   ขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกำหนดแนวทาง วิธีการและเกณฑ์การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program)   10/01/2020 - 14:48
ข่าว/รายงาน   โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 91 และรุ่นที่ 92   09/01/2020 - 16:20
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวารสารวิชาการต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   09/01/2020 - 14:44
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   08/01/2020 - 16:28
ข่าว/รายงาน   สำนักงาน ก.พ. คาดว่าจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ประมาณปลายเดือนมกราคม พ.ศ. 2563   08/01/2020 - 10:17
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ (สพข.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   07/01/2020 - 15:07
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่่อมระบบควบคุมการเปิด-ปิดด้วยบัตร อาคาร 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   07/01/2020 - 15:03
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ (สตป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   07/01/2020 - 15:00
ข่าว/รายงาน   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตร Data Analytics and Visualtization : ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (เพิ่มเติม)   07/01/2020 - 13:11
ข่าว/รายงาน   Australia Elite Universities Interview Program 2020   07/01/2020 - 10:28
ข่าว/รายงาน   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง   07/01/2020 - 09:34
ข่าว/รายงาน   วารสารข้าราชการ ปีที่ 61 ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้ววันนี้   06/01/2020 - 15:05
เอกสารดาวน์โหลด   วารสารข้าราชการ ปีที่ 61 ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562   06/01/2020 - 11:14
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สพข. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓)   03/01/2020 - 16:09
ข่าว/รายงาน   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตร Data Analytics and Visualtization : ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง   03/01/2020 - 12:02
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือน ธันวาคม 2562   03/01/2020 - 11:41
ข่าว/รายงาน   สวัสดีปีใหม่ 2563   01/01/2020 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการพัฒนาหลักสูตรและสื่อประกอบหลักสูตรบน OCSC Lerning Space ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   27/12/2019 - 15:35
ข่าว/รายงาน   เลขาธิการ ก.พ. นำคณะผู้บริหารสำนักงาน ก.พ. เข้าสวัสดีปีใหม่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ 2563   26/12/2019 - 11:18
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/12/2019 - 11:12
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางซื้อแบบประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร   25/12/2019 - 16:05
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ขอบเขตของงานซื้อแบบประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/12/2019 - 16:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/12/2019 - 14:37

Pages