ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
ข่าว/รายงาน   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.   05/02/2021 - 15:16
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สพข.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   03/02/2021 - 16:53
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์พร้อมที่วัดอุณหภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   03/02/2021 - 16:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สพข.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   03/02/2021 - 15:58
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สพข.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   03/02/2021 - 15:57
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (ศสล.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   03/02/2021 - 15:56
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องโทรสาร (กลุ่มบริการการฝึกอบรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   03/02/2021 - 15:55
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ (ศกศ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   03/02/2021 - 15:54
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (กบส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   03/02/2021 - 15:52
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สพข.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   03/02/2021 - 15:51
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สพข.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   03/02/2021 - 15:50
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงข้อมูลระบบเสียงตามสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   02/02/2021 - 14:00
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือนมกราคม 2564   01/02/2021 - 16:03
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   01/02/2021 - 15:50
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563)   29/01/2021 - 16:28
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/01/2021 - 16:27
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/01/2021 - 16:25
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวารสารวิชาการและหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/01/2021 - 16:24
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/01/2021 - 15:00
ข่าว/รายงาน   สรุปรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีคุณสมบัติเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 2563   29/01/2021 - 12:15
เนื้อหาทั่วไป   ทุนที่จัดสรรให้สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงคมนาคม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงยุติธรรม   28/01/2021 - 11:57
เนื้อหาทั่วไป   ทุนฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในด้าน Digital Technology & Innovation สำหรับข้าราชการกระทรวงพลังงาน กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี 2563   28/01/2021 - 11:52
ข่าว/รายงาน   โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 93 และรุ่นที่ 94   26/01/2021 - 22:56
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาดำเนินการบริหารจัดการระบบสารสนเทศการฝึกอบรมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/01/2021 - 15:46
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/01/2021 - 15:32
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานซ่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/01/2021 - 15:00
ข่าว/รายงาน   เลขาธิการ ก.พ. และฝ่ายบริหาร ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564   26/01/2021 - 07:05
ข่าว/รายงาน   ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอข้อเสนอโครงการต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในวันที่ ๒๗ - ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Application)   25/01/2021 - 16:23
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   25/01/2021 - 15:40
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการพัฒนาหลักสูตรและสื่อประกอบหลักสูตรบน OCSC Learning Space ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   21/01/2021 - 16:21

Pages