ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
หนังสือเวียน   หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่งอย่างอื่นเท่ากับการดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑   19/06/2020 - 15:03
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือและฐานข้อมูลผลสำรวจค่าตอบแทนภาคเอกชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/06/2020 - 15:17
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมกันสาดฝั่งศูนย์สุขภาพ   18/06/2020 - 15:12
ข่าว/รายงาน   รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการจัดทำต้นทุนผลผลิตของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   18/06/2020 - 13:32
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ (ชอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/06/2020 - 10:13
ข่าว/รายงาน   ประกาศกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2563 (ใหม่!)   18/06/2020 - 07:02
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ศจ. ครั้งที่ 1/2563)   17/06/2020 - 14:47
ข่าว/รายงาน   ผลสำรวจความพึงพอใจการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2562   16/06/2020 - 17:01
ข่าว/รายงาน   ผลประเมินความพึงพอใจขั้นตอนการให้บริการสมัครสอบภาคเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562   16/06/2020 - 17:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/06/2020 - 16:28
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/06/2020 - 16:25
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแผ่นเลคเชอร์เก้าอี้ประชุม อาคาร 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/06/2020 - 16:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ (สวพ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/06/2020 - 15:42
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (ศสล.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/06/2020 - 15:38
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (สตค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/06/2020 - 15:30
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/06/2020 - 14:17
เนื้อหาทั่วไป   ทุนฝึกอบรม PWST ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)   15/06/2020 - 12:13
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาการเช่าสิทธิการใช้งานโปรแกรมจัดการสำนักงานและระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/06/2020 - 16:03
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายชื่อ   12/06/2020 - 15:14
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิด Tablet (สพข.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/06/2020 - 16:19
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือน พฤษภาคม 2563   10/06/2020 - 14:18
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   09/06/2020 - 16:19
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   08/06/2020 - 16:29
หนังสือเวียน   หลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงและผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงที่จัดโดยส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นที่ ก.พ. รับรอง   08/06/2020 - 16:21
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า และจอคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (สตค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   08/06/2020 - 15:38
ข่าว/รายงาน   ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง มาตรการสำหรับบุคลากรภาครัฐและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ในการเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ ฉบับที่ 3   05/06/2020 - 18:52
ข่าว/รายงาน   จุลสาร ก.พ.ค. News ปีที่ 3 ฉบับที่ 2/2563 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)   04/06/2020 - 15:40
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมภายในอาคาร 3, 4, 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   04/06/2020 - 15:06
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเคมีสำหรับสระว่ายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   04/06/2020 - 14:52
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (สพข. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓) นบส. ๒ รุ่นที่ ๑๒   04/06/2020 - 11:07

Pages