หลักสูตร
สำหรับหัวหน้าส่วนราชการ
และรองหัวหน้าส่วนราชการ

ปลัดกระทรวง อธิบดี รองอธิบดี หรือเทียบเท่า

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ที่ตั้ง : อาคาร 3 ชั้น 3

ติดต่อ จนท.

 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับหัวหน้าส่วนราชการเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 4.0 Practical Innovative Leaders "Reflection : What Got You Here Will Get You There"

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ ห้องดอกรัก โรงแรมเดอะระวีกัลยา แบงค็อก


ดาวน์โหลดสรุปประเด็นจากการสัมมนา >>Click Here<<


การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับหัวหน้าส่วนราชการเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 4.0 "Practical Innovative Leaders : When Dream Team Becomes Real Team"

วันที่ 27มีนาคม 2561 ณ ห้อง Crystal Ballroom 2 อาคารอี Crystal Design Center กรุงเทพฯ


Executive Talk “Inspiring Leader to build Coaching Culture”

โดย Dr.Peter Chee , President and CEO of ITD World และกูรูด้านการโค้ชอันดับ 6 ของโลก

ดาวน์โหลดสรุปประเด็นจากการสัมมนา >>Click Here<<


การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับหัวหน้าส่วนราชการเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 4.0

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องดุสิตธานี ฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ


Executive Talk “SCB Transformation : Where Innovation Meets Result”

โดย ดร.อารักษ์ สุธีวงศ์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief Strategy Officer ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ดาวน์โหลดเอกสาร >>Click Here<<


การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนาประเทศไทย 4.0

วันที่ 22 มกราคม 2561 ณ ห้อง Grand Diamond Ballroom, IMPACT FORUM เมืองทองธานี


สรุปประเด็นสำคัญ

ดาวน์โหลดเอกสาร >>Click Here<<


การปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "นักบริหารส่วนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ : One Country One Team" โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

รับชมวีดิทัศน์ย้อนหลัง >>Click Here<<


การบรรยายพิเศษ หัวข้อ "การสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ : ป.ย.ป." โดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี

รับชมวีดิทัศน์ย้อนหลัง >>Click Here<<


การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา : ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน”

โดย นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รับชมวีดิทัศน์ย้อนหลัง>>Click Here<<

ดาวน์โหลดเอกสาร >>Click Here<<


การบรรยายพิเศษ “Design for Transformation : มองมุมกลับเพื่อผลลัพธ์ที่แตกต่าง”

โดย นายพิเศษ วีรังคบุตร ผู้อำนวยการศูนย์ G-Lab วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รับชมวีดิทัศน์ย้อนหลัง>>Click Here<<

ดาวน์โหลดเอกสาร >>Click Here<<