หลักสูตร
สำหรับหัวหน้าส่วนราชการ
และรองหัวหน้าส่วนราชการ

ปลัดกระทรวง อธิบดี รองอธิบดี หรือเทียบเท่า

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ที่ตั้ง : อาคาร 3 ชั้น 3

ติดต่อ จนท.

 

หนังสือแจ้งปรับกำหนดการฝึกอบรมหลักสูตร ป.ย.ป. 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 5-6  (อัพเดตล่าสุดวันที่ 4 กรกฎาคม 2562)

หนังสือแจ้งปรับเปลี่ยนกำหนดการฝึกอบรมหลักสูตร ป.ย.ป. 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 5 - 6 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ป.ย.ป.)

 

 

PDF: สรุปปาฐกถาพิเศษของ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)

 

 

 

PDF: สรุปการเสวนาหัวข้อ “บทบาทของท้องถิ่นในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน”

 

รายงานข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปประเทศ ผลผลิตจากการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง : ป.ย.ป.2/1 รุ่นที่ 4

 

กลุ่มที่ 1
การจัดการขยะต้นทาง
 
 

  • รายงานข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปประเทศ
  • ป.ย.ป. 2/1 รุ่นที่ 4

กลุ่มที่ 2
การลดอุบัติเหตุ
จากรถโดยสารสาธารณะ
ไม่ประจำทาง

  • รายงานข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปประเทศ
  • ป.ย.ป. 2/1 รุ่นที่ 4

กลุ่มที่ 3
การมีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อแหล่งท่องเที่ยว
กรณีศึกษาอ่าวมาหยา

  • รายงานข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปประเทศ
  • ป.ย.ป. 2/1 รุ่นที่ 4

กลุ่มที่ 4
การท่องเที่ยว
ชุมชน
 

  • รายงานข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปประเทศ
  • ป.ย.ป. 2/1 รุ่นที่ 4

กลุ่มที่ 5
บล็อกประสานประชารัฐ :
ทางเลือกใหม่
เพื่อไทยนิยมยั่งยืน

  • รายงานข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปประเทศ
  • ป.ย.ป. 2/1 รุ่นที่ 4

Pages