ทุนรัฐบาลในสาขาวิชาที่ขาดแคลน (Digital Transformation) ประจำปี 2563 

(ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุเข้ารับราชการ)  

ประกาศรับสมัคร 

แบบฟอร์ม สนง.ก.พ. 5 สำหรับผู้สมัครสอบที่เป็นข้าราชการหรือบุคลากรของรัฐต้องแสดงหนังสืออนุญาตให้สมัครสอบ

 

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ถึง15 มกราคม 2564 สมัครสอบ<< คลิ๊ก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนฯ NEW