แสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการสัมนาส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐที่เป็นต้นสังกัดนักเรียนทุนรับบาลแรกบรรจุ ๒ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

*****หมายเหตุ ๑. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมภายในวันศุกร์ที่ ๑๘ กรกฎาคมคม ๒๕๖๑

                       ๒. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายพรสิริ วงศ์อนันต์ โทร ๐๒- ๕๔๗ - ๑๗๑๗  หรือ นางอนุกูล  เสริมศรี ๐๒- ๕๔๗ - ๑๖๘๓

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการแรกบรรจุ ๒ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

 


แสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการพัฒนาให้ส่วนราชการสร้างระบบพี่เลี้ยง