โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดูแลนักเรียนทุนรัฐบาลแรกบรรจุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 ***รายชื่อผู้เข้าโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดูแลนักเรียนทุนรัฐบาลแรกบรรจุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566***

                                      

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Click กรอกข้อมูลแบบฟอร์มการติดตามการใช้ศักยภาพของนักเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ.) ที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติราชการ