เอกสารประกอบการรับทุน (บุคคลทั่วไปบรรจุก่อน) 2564

​1. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบแจ้งประเทศ

2. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบแจ้งประเทศ area - based

3. สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 โครงการศึกษา

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการการดูแลนักเรียนทุนรัฐบาลแรกบรรจุ ๒ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กิจกรรม ๔ วัน ดังนี้

รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ 
Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/94721859153?pwd=bFNMb0hIbDdDRU5lVE8wT3E5MjBWdz09

Meeting ID: 947 2185 9153
Passcode: 170165

รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/99352987976?pwd=UVprZXEzam9rMUpnb0xpWVhmYkdPUT09

Meeting ID: 993 5298 7976
Passcode: 180165

รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/94923100385?pwd=MEQ0dWxQWERMaGpQMnFaaVk0Lzk4Zz09

Meeting ID: 949 2310 0385
Passcode: 190165

รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/91941159607?pwd=aWY0V3RWKzdNKzFwRWo1WWxkbVM4Zz09

Meeting ID: 919 4115 9607
Passcode: 200165

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

   Download แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการทุน(แหล่งทุน) 2564

-------------------------------------------------------------------------------------------

  • เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงทุนรัฐบาล 2565

​1. หนังสือการจัดทำคำขอรับการจัดสรรทุนรัฐบาล 2565

2. เอกสารการประชุม

3. เอกสารการจัดทำคำขอทุนรัฐบาล 2565

4. ไฟล์วิดิโอการประชุม

---------------------------------------------------------------------------------------

  • เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงทุนรัฐบาล 2564
     1.  ไฟล์วิดีโอ
     2.  ไฟล์ ppt นำเสนอ
     3.  เอกสารการจัดสรรทุนพัฒนาข้าราชการ ปี 2564
     4.  ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้ง คกก เฉพาะกิจ