การประชุมชี้แจงส่วนราชการจัดสรรทุนรัฐบาล 2567 วันที่ 11 กรกฎาคม 2566

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารประกอบการประชุมและคลิปการประชุมชี้แจงทุน 2567......คลิกที่นี่

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แนวทางการดำเนินการทุนตวามต้องการของส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารแนบ 1 - 7......คลิกที่นี่

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การประชุมชี้แจงส่วนราชการ วันที่ 11 กรกฎาคม 2565

เรื่องทุนตามความต้องการของส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และทุนสำหรับการเตรียมและพัฒนากำลังคนภาครัฐในระดับยุทธศาสตร์ (Strategy-based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารประกอบการประชุมและคลิปการประชุม...คลิกที่นี่