ทุนศึกษาต่อ

ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐที่ ก.พ. จัดสรร ให้ สรก./หน่วยงานดำเนินการตาม ว13/56

 

ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ประจำปี 2560 (เพิ่มเติม)

ทุนรัฐบาลตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2566  NEW

ทุนรัฐบาลตามโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท เพื่อไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2567 NEW