ทุนศึกษาต่อ

ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐที่ ก.พ. จัดสรร ให้ สรก./หน่วยงานดำเนินการตาม ว13/56

ทุนรัฐบาลภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
ประจำปี 2562 
(University College Dublin สาธารณรัฐไอร์แลนด์) 

ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ประจำปี 2560 (เพิ่มเติม)

ทุนรัฐบาลตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2563 

ทุนรัฐบาลตามโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท เพื่อไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2563